Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0322 - 5.21. Tovenaar doet papieren ventjes dansen en een papieren vent naar de stad gaan

Een sage (boek), 1955

Hoofdtekst

5.21. Tovenaar doet papieren ventjes dansen en een papieren vent naar de stad gaan
Toen werkten ik in Rotterdam.
En mijn broer die kost die papieren ventjes ook laten dansen: die aai dat overgeleerd van die Van der Ven. Die leurde mee slechte boeken ook. Ja, Jan aai het ook geleerd. Die naam e mes in zijn handen en daar floot ie op en zo liet ie ze dansen.
En hij aai ook ne vent gemaakt van meer as ne meter hoog. En die kwaam achter ons en die ging mei naar de stad. We waren mee een heel ploeg en we wouwen naar de stad gaan en we zijn terug gekeerd want we wieren bang.
We kuierden zo en we keken is achterom en hij volgden ons. In Rotterdam in de keet aai ie er twee gemaakt. Hij tekende z'uit en wij mochten z'uitknippen en hij moakten z'aan mekaren. Hij zette z'op tafel en ze bleven staan en as wij er aan kwamen, vielen z'om en we kosten ze nie meer recht zetten. En hij kwaam er bij en hij zei e paar woorden en ze stingen. Dan ging ie aan de keet deur zitten op nen baal en ie begost te fluiten en dan begosten die te dansen.
'Nauw zal ik er ene maken en die zal Zaterdag mee ons mei naar de stad gaan', zei ie.
Die aai da geleerd van Stan van der Ven en dat is wel gebeurd, hoor!

Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

Broer van verteller kan papieren mannetjes als hij fluit laten dansen. Alleen bij hem blijven ze staan, bij anderen vallen ze om en willen niet meer rechtop staan.

Bron

Willem de Blécourt. Volksverhalen uit Noord Brabant. Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 170

Motief

G295* - Witch (usually male) does impossible deeds (usually with active aid of the devil).    G295* - Witch (usually male) does impossible deeds (usually with active aid of the devil).   

Commentaar

1955
Motief: G295* Witch (usually male) does impossible deeds.
5. De verteller als tovenaar. Verhalen uit Ossendrecht en Woensdrecht
Verhalen verzameld door Marcel van den Berg bij zijn veldwerk voor zijn licentiaatsverhandeling in de Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Vanaf 1950 vindt er vanuit Leuven een grootscheeps onderzoek naar volksoverleveringen (sagen) plaats, tot voor kort geleid door wijlen professor K.C. Peeters, thans door professor S. Top (zie o.a. Peeters 1959, Top 1979). Van den Berg was een van de eerste studenten dIe in dit onderzoek participeerde (1955). Bij wijze van proef breidde hij zijn onderzoeksgebied, de polders ten noorden van Antwerpen, uit naar Nederlands grondgebied. Hoewel de verhaalmotieven uit Ossendrecht en Woensdrecht (evenals de rest van Noord-Brabant) niet noemenswaard afwijken van wat er ten zuiden
van de grens wordt verteld, merkt hij desalniettemin op: 'Toch menen we ondervonden te hebben dat deze dorpen (Ossendrecht en Woensdrecht, WdB) zo maar niet in ons gebied mogen geïntegreerd worden; de sfeer, het landschap en de mens is er anders en veel contact is er niet tussen de dorpen onder en boven de grens' (1960: 26). Over de wijze van noteren schrijft hij: 'Wanneer ze begonnen te vertellen haalden we diskreet een klein notaboekje boven en registreerden zo trouw mogelijk: we noteerden de hoofdwoorden, de typische volkse gezegden. Thuis gekomen typten we iedere sage onmiddellijk op een steekkaart; de herinnering was nog levendig genoeg om de hiaten aan te vullen.
Nooit hebben we protest gekregen dat we nota namen' (1960: 29). 'Alle grote verzamelaars leggen nadruk op de getrouwheid bij het optekenen. De volkskundige heeft dus niet het recht ook maar enigszins aan de volkse uitdrukking te tornen. Maar de grote moeilijkheid is, dat men meestal niet vlug genoeg kan schrijven om alles op te tekenen. Wij maakten natuurlijk gebruIk van een aantal afkortingen. Gewoonlijk lieten wij onze zegsman achteraf nog eens opnieuw vertellen om hetgeen wij opgetekend hadden aan een kontrole te onderwerpen en indien nodig, hier en daar woorden aan te vullen' (geciteerd in Heupers 1979: 13). Zie verder: Van den Berg 1965, en het door hem uit zijn licentiaatsverhandeling samengestelde deel Volksverhalen uit Antwerpen in deze serie.
Andere Zauberei

Naam Overig in Tekst

Van der Ven    Van der Ven   

Stan van der Ven    Stan van der Ven   

Jan    Jan   

Zaterdag    Zaterdag   

Naam Locatie in Tekst

Rotterdam    Rotterdam   

Plaats van Handelen

Rotterdam    Rotterdam   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20