Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

RKOMAGRON0625 - Helwerder Wierden. Het wonder van Helwerd.

Een legende (), woensdag 11 april 2007

helwerder_1.jpg
helwerder_2.jpg
Helwerder_3.jpg

Hoofdtekst

Helwerder Wierden.
Het wonder van Helwerd.

In de 8e eeuw kreeg de Friese prediker Liudger de opdracht van koning Karel de Grote om in het huidige Groningen en het Duitse Ost-Friesland heidenen te bekeren tot het christendom. Liudger heeft zich goed van zijn taak gekweten en een wonderbaarlijke genezing op de wierde van Helwerd heeft -volgens de overlevering- veel aan zijn succes bijgedragen.

Op Helwerd ontmoette Liudger de blinde bard Bernlef. De zanger en verteller was populair onder de bevolking dankzij zijn liederen waarin hij de heldendaden bezong van Friese koningen en krijgsheren. Liudger wilde hem bekeren en Bernlef vroeg hem om een teken. Liudger, zo wil het verhaal, schonk hem weer het licht in de ogen. Sindsdien wist de prediker veel inwoners tot het christelijk geloof te bekeren (al zullen de steun van Karel de Grote en vooral zijn straffen op heidense gebruiken ook een rol hebben gespeeld).
Sinds zijn bekering volgde Bernlef zijn meester op zijn reizen en hij verruilde de heldendichten voor psalmen. Liudger stichtte vele kerken in Groningen, onder andere in Leens, Oldehove, Baflo en Usquert. Het is dan ook niet voor niets dat hij de apostel van de Ommelanden werd genoemd. Liudger werd later benoemd tot de eerste bisschop van Münster en de Ommelanden zouden lang onder de invloed van dit bisdom blijven.

Onderwerp

TM 3102 - Belezer geneest mens of dier    TM 3102 - Belezer geneest mens of dier   

Beschrijving

De wonderbaarlijke genezing van de blinde zanger Bernlef door de prediker Liudger.

Bron

Informatiebord bij de Helwerder Wierde.

Commentaar

Zie 'Beeld' voor foto's

Naam Overig in Tekst

Oldehove    Oldehove   

Ost-Friesland    Ost-Friesland   

Liudger    Liudger   

Bernlef    Bernlef   

Helwerd    Helwerd   

Helwerder Wierden    Helwerder Wierden   

Friese    Friese   

Duitse    Duitse   

Karel de Grote    Karel de Grote   

Liudger    Liudger   

Groningen    Groningen   

Oost-Friesland    Oost-Friesland   

Leens    Leens   

Usquert    Usquert   

Baflo    Baflo   

Ommelanden    Ommelanden   

Münster    Münster   

Karel de Grote    Karel de Grote   

Bernlef    Bernlef   

Liudger    Liudger   

Naam Locatie in Tekst

Leens    Leens   

Baflo    Baflo   

Usquert    Usquert   

Groningen    Groningen   

Münster    Münster   

Helwerd    Helwerd   

Oost-Friesland    Oost-Friesland   

Oldehove    Oldehove   

Ommelanden    Ommelanden   

Plaats van Handelen

Helwerd    Helwerd   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20