Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0455 - 7. Hapert

Een mop (boek), 1934

Hoofdtekst

2. Het oude kerkje van Hapert was in handen der Protestanten, maar er waren er in de Kempendorpen zoo weinig, dat men, alle edicten ten spijt, tientallen jaren lang, Roomschen moest benoemen als schepenen ... omdat er geen enkele Hervormde in het dorp werd gevonden.
Als de predikant dan de klok luidde, om zijn kleine kudde bijeen te roepen, zeiden de boeren: Dominee heeft de pap uit, hij rammelt met de lepel in den ketel.
De dominee van Hapert zei eens tot de boeren:
'Waarom worde geen geus? 't Is bij jullie Roomschen altijd "mis" en nooit nie raak, altijd "lof" en nooit geen knollen.'
(Sinn. 1934: 131)

Beschrijving

Bij het luiden van de klok door de predikant zeggen de boeren dat dominee de pap uit heeft, hij rammelt met de lepel in de ketel. Dominee zegt dat het bij de Roomsen altijd "mis" is en nooit raak, en altijd "lof" en nooit knollen.

Bron

Willem de Blécourt. Volksverhalen uit Noord Brabant. Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 222

Commentaar

1934
7 Spot en venijn. Aantekeningen over Noordbrabantse plaatsen en ingezetenen. Provincie Noord-Brabant

Naam Overig in Tekst

Hapert    Hapert   

Protestant    Protestant   

Roomsche    Roomsche   

Hervormde    Hervormde   

Naam Locatie in Tekst

Kempendorp    Kempendorp   

Plaats van Handelen

Hapert (Noord-Brabant)    Hapert (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20