Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0561 - 7. Princenhage

Een mop (boek), 1934

Hoofdtekst

3. In Princenhage weten ze zoo niet, wat er omgaat in de wereld. Op zekeren dag kwam er iemand bij 'den pastoor van 't Haagje' om inlichtingen. 't Was een 'hoog-student' en hij gaf zijn kaartje af: Economisch Candidaat.
De pastoor vatte het kaartje en draaide 't in zijn hand om: 'Alweer zoo eene,' zei hij, 'Mieke, zeg maar, dat ik geen sigaren noodig heb.'
(Sinn. 1934: 147)

Beschrijving

Pastoor bekijkt visitekaartje met vermelding economisch kandidaat, en zegt dat hij geen sigaren nodig heeft.

Bron

Willem de Blécourt. Volksverhalen uit Noord Brabant. Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 241-242

Commentaar

1934
7 Spot en venijn. Aantekeningen over Noordbrabantse plaatsen en ingezetenen. Provincie Noord-Brabant

Naam Overig in Tekst

't Haagje    't Haagje   

Economisch Candidaat    Economisch Candidaat   

Mieke    Mieke   

Naam Locatie in Tekst

Princenhage    Princenhage   

Plaats van Handelen

Princenhage (Noord-Brabant)    Princenhage (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20