Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0638 - 7. Vught

Een sage (boek), 1884

Hoofdtekst

1a. Vughtse koezak
(Sassen M73)

1b. Waaraan de bewoners van Vucht - onder den rook van 's-Hertogenbosch - den naam koezakken te danken hebben, weet ik niet. Is 't een herinnering aan de koehaarspinnerij, die omtrent het midden der vorige eeuw daar als gemeentelijke werkverschaffing was opgericht? Of is 't een verbastering van 'kozakken'?
(Van Miert, 68)

2. Erpelschellers
(Corn. VI, 174)

3. Galgerichters
Te Vught, buiten 's Hertogenbosch, stond de Drietorentjesgalg, bestemd om de lijken der geëxecuteerden op te hangen. Wanneer deze plechtigheid plaats had, was ieder ingezetene van Vught en Cromvoirt verplicht één zijnder huisgenooten te zenden met een hooivork of gaffel, ten einde de justitie te adsisteren. Vught was met het stellen en Cromvoirt met het wegnemen der ladder belast. Daar er nu meer gaffels waren, dan tot het werk noodig was, zoo was toch ieder verplicht zijn gaffel in de hoogte te houden, ten blijke, dat hij aan de handeling deelnam. Ik heb nog een oud man gekend, die mij verhaalde, hoe hij als jongeling, namens zijnen meester, op die wijze geadsisteerd had. Hiervoor nu genoten deze beide dorpen vrijdom van den houtschat, die een vrij drukkende belasting, en dus de vrijdom een groot voorregt was. Maar dit maakte ook de inwoners der naburige dorpen zoo jaloersch, dat zij den Vughtschen en Cromvoirtschen den scheldnaam 'Galgerichters' naar 't hoofd wierpen; waaruit niet weinig krakeelen en vechtpartijen ontstonden. In mijne jeugd was deze scheldnaam nog in zwang.
(Martini van Geffen: 86)

Onderwerp

TM 2602 - Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners    TM 2602 - Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners   

Beschrijving

Spotnamen.

Bron

Willem de Blécourt. Volksverhalen uit Noord Brabant. Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 257-258

Commentaar

1884 & 1920 & 1930-
7 Spot en venijn. Aantekeningen over Noordbrabantse plaatsen en ingezetenen. Provincie Noord-Brabant
Spotnaam voor naburig dorp (stad) of hun inwoners

Naam Overig in Tekst

Vughtse    Vughtse   

Vucht    Vucht   

Drietorentjesgalg    Drietorentjesgalg   

Vughtsen    Vughtsen   

Cromvoirtsen    Cromvoirtsen   

Naam Locatie in Tekst

Vught    Vught   

's-Hertogenbosch    's-Hertogenbosch   

's Hertogenbosch    's Hertogenbosch   

Cromvoirt    Cromvoirt   

Plaats van Handelen

Vught (Noord-Brabant)    Vught (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20