Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINBRABSAG143b

Een sage (boek), 1868

Hoofdtekst

No. 143. Een jong meisje uit 't land van Altena hielp een ouwe vrouw haar opwaaiende rokken naar beneden strijken - waarop haar gezegd werd, dat ze een heks had aangeraakt en dat ze dus betooverd was. Eenige dagen later legt haar vrijer een groot vuur aan; roept het oudje binnen; en dreigt haar levend te verbranden, als ze 't meisje niet onttoovert. Ze ontkent iets gedaan te hebben, waarop de jongen haar, onder dezelfde bedreiging, beveelt een gebed voor 't meisje te doen. Ze maakte bezwaren omdat ze tot een andere godsdienst behoorde, maar nadat het gebed was gewijzigd, stemde ze toe. Men schreef 1868, en dus werd de jonge man vervolgd. 6)

Onderwerp

SINSAG 0580 - Andere Hexenkünste    SINSAG 0580 - Andere Hexenkünste   

Beschrijving

Van een meisje dat een oude vrouw heeft geholpen de rok naar beneden te strijken wordt gezegd dat ze een heks heeft aangeraakt en is betoverd. Haar vriend dreigt de vrouw levend te verbranden als ze het meisje niet onttovert. Als de vrouw ontkent wil hij dat ze een gebed opzegt.

Bron

J.R.W. Sinninghe. Noord-Brabantsch Sagenboek. Zutphen: Thieme & Cie., [1933]. p.100.

Commentaar

1868
I. Mythologische Sagen: De Tooverwereld: 1. Heksen en Toovenaars: c. Heksen aan den arbeid.

Bronnen:
6) Zuidema in N. Br. Alm. 1893, blz. 776.

In het boek genummerd met No. 143, net als een ander verhaal. Het is dus dubbel genummerd.

Andere Hexenkünste

Naam Locatie in Tekst

Altena    Altena   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20