Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

FRANKE037 - De jutters van Schouwen

Een sage (boek), 1934

Hoofdtekst

De jutters van Schouwen

De jutters van Schouwen waren voor geen kleintje vervaard. Het waren kerels die wat aandurfden; die hun mannetje stonden. Andere jutters, jutters van andere kuststreken, wachtten nog behoorlijk hun tijd af. Tot er bij tijd en wijle eens een schip op het strand gegooid werd. Die van Schouwen pikten dat anders in. Wachten tot er een schip te pletter sloeg op het harde strand? Waarom zouden ze dat doen? Wat had dat voor zin?
Andere jutters moesten dan maar weten wat ze deden, maar die van Schouwen gingen zoo hun eigen gang. Werd er geen schip op het strand geworpen dan zouden ze een handje helpen. Konden de storm en de zee het alleen niet af dan zouden ze bijspringen. Zij hadden recht op strandvondst.
Wat deden ze dus, die jutters van Schouwen?
Wel, ze wachtten de storm af.
Ja, die hadden ze noodig en de zwarte nacht ook.
Maar wanneer die twee er waren was de zaak ook in orde. Wanneer de storm bulderde en de zee dreunde, wanneer het zoo pikkedonker was dat een eerlijk Christenmensch geen deur uit dorst, hingen zij de brandende stallantaarn voor de borst en liepen het duin in.
Heuvel op ging het en heuvel af, de lantaarn zóó op de borst dat het dansende licht vanuit de zee zichtbaar was.
En net zoolang liepen de jutters van Schouwen in de barre stormnacht door het woeste duin tot er de een of andere bark, van de wijs gebracht door het dansende licht, op hun harde strand te pletter sloeg.
Ja als de zee en de storm het niet alleen afkonden hielpen zij een handje.
Zóó waren vroeger de jutters van Schouwen.
Rauwe kerels niet?

Beschrijving

Waar andere jutters tijdens stormnachten rustig afwachtten wanneer er een schip zou stranden, daar hielpen de jutters van Schouwen graag een handje. Wanneer een schip op deze woeste nachten niet vanzelf strandde, dan hingen de jutters een lantaarn op de borst en liepen zolang door totdat de een of andere bark, van de wijs gebracht door het dansende licht, op hun harde strand te pletter sloeg.

Bron

Legenden langs de Noordzee/ S. Franke. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1934, p. 73.

Commentaar

1934

Naam Overig in Tekst

Christenmensch    Christenmensch   

Naam Locatie in Tekst

Schouwen    Schouwen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20