Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SdeVos85

Een personal narrative (mondeling), dinsdag 06 november 2007

Hoofdtekst

>Hoe was trouwes dat verhaol wat taero beurde mittie femilie die toen hêêlemael dul wier ? Dasse toen die baby deeje vermoorde daero bij de Vijfheerelande, daero bij Meerkerk daer die kante uit.

Mvr M : Jao daer is toe ok iemand vermoord en toen hebbe ze dat hôôfd toch in de kookpot.....jao hoe zat tat ok alweer ?

Mvr V : In de Beverwijk, daer leeft t'r nou nog volges mijn nog êên van. In 43 is dat beurt, in 43/44. Iederêên zag 't al lang van te voore ankomme, 't was dan zo'n sekte en zo. En d'r was dan zo'n jonge die dee wel z'n aige uh mastrubere of uh. Oooh dat was een grôôte zonde !

SdV : Jao ?

Mvr V : Jao verschrikkelijk en hij was ok een keertie naer de kerrumus geweest, weze kijke niet d'rin gezete maor naer de kerrumus in Gurkom.
ZO ! Wier die gelijk vervloekt en jao 't was écht verschrikkelijk.

Mvr M : En is hij toe omgebrocht ?

Mvr V : êên hebbe ze d'r vermoord, die hebbe ze geweun afgeslacht en gekookt op 't waoterfernuis.

Mvr R : AFschuwelijk !!
Mvr M : Ja weet jij dat nie ?
Mvr R : Jao nou je 't vertelt komt wel iets van bove, ja dat gebeurt is.
Mvr V : Weet nog dat 't in de Schoonhoofse zat. En die minse zijn daer blijve weune. Daer altijd. En een dochter is d'r getrouwd die heb altijd bij ôôñs in 't Achterland geweund, die is verlee jaer gesturreve. Frips hiette ze, 't was een man en een vrouw en ik doch van vijf kindere. Gêên van alle, deuze is dan getrouwd maor uh en êên was d'r niet thuis maor ze wouwe d'r dus wel drie die d'r voor hullie gevoel zéér zondig waere die wouwe ze afmaoke maor 't is t'r bij êên gebleve. Eên is t'r toe ontvlucht deur de groepslaochies (blindechies achter de koeje) en die is hulp gaon haole.

>Maor hoe wier daer dan over gesproke uitaaindelijk hier in de Alblasserwaerd over dat voorval ?

Mvr V : Jao d'r wier wel over gepraot maor Meerkerruk was an de andere kant van 't kenaol.
Mvr R : Maor 't hoort toch bij Leerbroek, Beverwijk ?
Mvr V : Jao, zou kanne dat weet ik niet precies maor 't was de andere kant van 't kenaol en in d'n oorlog nou dan kwammie daer netuurlijk niet. 't Was amper dat t'r een krant kwam paor keer in de week.Beschrijving

In de oorlog gebeurde in een klein dorp tussen Meerkerk en Leerbroek een afschuwelijke moord. Een vader en moeder kregen goddienswaanzin en vermoorde hun zoon en probeerde nog twee andere te vermoorden die in hun ogen ook zondig waren. Het verhaal word her en der nog steeds naverteld in de Alblasserwaard.

Bron

Mondelinge optekening, bandopname privébezit Stephan de Vos

Commentaar

6-11-2007
Gesprek tussen Stephan de Vos, mevrouw de Vos, mevrouw Mourik-Muilwijk en mevrouw Muylwijk-de Ruiter.

Naam Overig in Tekst

Vijfheerelande (Vijfheerenlanden)    Vijfheerelande (Vijfheerenlanden)   

Gurkom (Gorinchem)    Gurkom (Gorinchem)   

Schoonhoofse krant (Schoonhovse krant) Achterland    Schoonhoofse krant (Schoonhovse krant) Achterland   

Alblasserwaerd (Alblasserwaard)    Alblasserwaerd (Alblasserwaard)   

Naam Locatie in Tekst

Meerkerk    Meerkerk   

Beverwijk    Beverwijk   

Leerbroek    Leerbroek   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21