Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINUTSAG011

Een sage (boek), 1938

Hoofdtekst

Broeder Albert was een goed vriend van den paus. Eens spelevaarden zij, door slechts weinige dienaren vergezeld. Toen zeven welbewapende schepen met krijgsvolk van Manfred snel nader voeren en de pauselijke bark omsingelden. De paus en allen die met hem waren stonden doodsangsten uit, behalve broeder Albert, die kalm bleef zitten. "Geef je over", riepen de vijanden, "of we werpen jullie overboord". "Wat moeten we in 's hemelsnaam doen, beste vrienden?" sprak de paus. "Is er iemand onder jullie, die ons hieruit helpen kan?" Toen antwoordde broeder Albert: "Heer, ik kan u wel van den vijand verlossen, maar het zou tegen uw uitdrukkelijk gebod zijn. Mocht ik mijn kunst toepassen, dan zou ge ze in angst en vrees zien vluchten". "Albert", zei de paus snel, "pas je kunst toe, ik geef je verlof voor nu en altijd. Doe er geen kwaad mee, dan geef ik je bovendien absolutie voor de zonde". Nauwelijks had de paus dat gezegd, of de vijandelijke schepen wendden den steven en zeilden weg, zoo snel, alsof de duivel achter hen aanvoer; zij meenden dat de vloten der geheele wereld tegen hen voeren. Zoo werd de paus gered door broeder Albert en kwam behouden in Rome weer; en broeder Albert mocht sindsdien de zwarte kunst beoefenen.

Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

De paus wordt op zijn schip omsingeld door vijandige schepen maar broeder Albert redt hem met zijn magie en mag vanaf dan van de paus zijn zwarte kunst beoefenen.

Bron

Utrechtsch Sagenboek/ J. R. W. Sinninghe. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie (1938), p.9 - 10

Commentaar

1938
Valt onder hoofdstuk en titel(s): 1. Utrechts' Oude Gebouwen, a. Kerken, Kloosters en Kapellen. Bronnen: Le Loyer, Le discours des spectres, blz.129; Beka, pag.79 e.a.; E. Weiden, Colns Vorzeit; Chronyk v. Holland v.d. Klerk uyt de lage landen, blz.122. Aant.: Vele Middeleeuwsche geleerden als Albertus Magnus, paus Sylvester, Geert Groote, Agricolus en Johannes Teutonicus deelden het lot van den wijzen Aristoteles - Araoisteatoil uit het Iersche volkssprookje van den meesterdief, Croch-gheal: zij leven in de volksoverlevering voort als toovenaars.
Andere Zauberei

Naam Overig in Tekst

Albert    Albert   

Naam Locatie in Tekst

Manfred    Manfred   

Rome    Rome   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20