Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINUTSAG013 - De Haar te Zuilen

Een sage (boek), 1938

Hoofdtekst

De Haar te Zuilen

De eerste burchtheer van de Haar, ridder Coenraet, was een man, die aan God noch gebod geloofde. Op zekeren nacht wilde hij te paard over de slotbrug rijden, toen een klagende stem om hulp riep. 't Was een pelgrim, die uitgeput van honger en vermoeienis, om een nachtverblijf en eten vroeg. De ridder weigerde en gebood hem weg te gaan, waarop de man in wanhoop uitriep: "Ik ben evengoed mensch als gij!" "Wat!" spotte ridder Coenraet, "Een dorper waant zich mijns gelijke", en zijn paard de sporen gevend, reed hij lachend vandaar, maar door de duisternis misleid, stortte hij naast de brug in het water en verdronk.

Ridder Coenraet is veroordeeld om eeuwig te blijven dolen en is ook vaak gezien, in volle wapenuitrusting, bij de brug over de slotgracht. En wie in de ruine om hulp roept, zooals Coenraet deed toen hij in het water lag, hoort nog van vele kanten de echo hem antwoorden met een spottend gelach.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Ridder Coenraet wil een vermoeide pelgrim niet helpen waarna hij in de slotgracht valt en veroordeeld is om eeuwig te blijven dolen.

Bron

Utrechtsch Sagenboek/ J. R. W. Sinninghe. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie (1938), p.12

Commentaar

1938
Valt onder hoofdstuk en titel(s): 1. Utrechts' Oude Gebouwen, b. Kasteelen, Huizen en Poorten. Bronnen: Volksmond. - Gids van Zuilen, blz.5- Christemeyer, het Lustoord.
Aant.: Men lette op de rol, die de echo in de eerste lezing dezer sage vervult. De derde lezing draagt duidelijk het stempel van een bepaalden tijd.
Der Fluch. Ritter tötet Pilger (Klausner, Priester): dieser spricht einen Fluch aus über ihn und sein Geschlecht.

Naam Overig in Tekst

Coenraet    Coenraet   

Naam Locatie in Tekst

de Haar    de Haar   

Zuilen    Zuilen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20