Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINUTSAG045 - Het groot Gaesbeeker Gild.

Een sage (boek), 1938

Hoofdtekst

Het groot Gaesbeeker Gild.

Ridder Jacob van Gaesbeek, heer van Abcou, die uitgestrekte goederen in het Sticht bezat, was een opvliegend man. Eens sloeg hij in drift zijn eenigen zoon met een puntigen stok op het hoofd, omdat hij niet recht genoeg te paard zat, zoodat de jongen dood neerviel. Dat gebeurde te Soest. Een diep berouw greep heer Jacob aan. Op de plaats waar hij de misdaad had bedreven, liet hij een Brigittenklooster bouwen. Ook stichtte hij in het dorp een schuttersgilde, waaraan hij vele landerijen schonk, opdat het gilde uit de opbrengst van het land jaarlijks zou kunnen teren. Zij waren echter verplicht om op bepaalde tijden van het jaar te bidden voor het zieleheil van het gedoode kind.

Inderdaad heeft Jacob van Gaesbeek maar een zoon gehad, Anthonis, die in 1429 kinderloos is gestorven. Het klooster bestond toen reeds lang, het juiste jaartal van de oprichting van het Soester schuttersgilde is echter niet bekend. Alleen weet men dat heer Jacob het gilde met groote bezittingen begiftigde

Beschrijving

Jacob van Gaesbeek sloeg op een dag in een driftbui zijn enige zoon dood. Uit berouw liet hij een klooster bouwen en stichtte hij een schuttersgilde.

Bron

Utrechtsch Sagenboek/ J. R. W. Sinninghe. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie (1938), p.53

Commentaar

1938
Valt onder hoofdstuk en titel(s): 6. Andere Overleveringen.
Bron: Eigen Volk, II, blz. 225 vlg.

Naam Overig in Tekst

Jacob van Gaesbeek    Jacob van Gaesbeek   

Abcou    Abcou   

Brigittenklooster    Brigittenklooster   

Anthonis    Anthonis   

Soester schuttersgilde    Soester schuttersgilde   

Gaesbeeker Gild    Gaesbeeker Gild   

Naam Locatie in Tekst

Soest    Soest   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20