Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

SINUTSAG055 - Utrecht

Een sage (tijdschriftartikel), 1938

Hoofdtekst

Een der stammen der wilde Slaven, die zich Wilten noemden, drong tot Utrecht door, dat toen nog Antonia heette en een Romeinsche sterkte was. Zij bestormden de stad en brachten alle inwoners om het leven. Daarop gingen zij er wonen en noemden de plaats Wiltenburg. Op hoop van nog meer buit te behalen, verbonden zij zich met andere stammen, voeren den Rijn op en plunderden en brandschatten de oevers. Keizer Valentiaan trok hen tegemoet met een machtig leger, versloeg hen en verbrandde hun schepen. Daarop zeilde hij naar Wiltenburg en verwoestte de stad. De Wilten onderwierpen zich, maar later stonden zij opnieuw op, totdat keizer Lotharius hen onderwierp. Daarna verzetten zij zich tegen zijn zoon Dagobert, maar deze sloeg, na zijn leger versterkt te hebben met Wilten die uit Wiltenburg verdreven waren wegens onderlinge twisten, het beleg voor de stad. Wiltenburg ging toen over op voorwaarde, dat allen, die Christenen wilden worden, lijf en goed zouden mogen behouden en dat de ballingen in hun midden zouden blijven leven. Daarop gaf de koning de stad den naam Utrecht en stichtte een kapel aan St. Thomas gewijd.

Onderwerp

TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen    TM 2601 - Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen   

Beschrijving

De stad Antonia was overwonnen door de Wilten en deze noemden de stad Wiltenburg. Uiteindelijk zijn ze uit de stad verdreven en koning Dagobert noemde de stad vervolgens Utrecht.

Bron

Utrechtsch Sagenboek/ J. R. W. Sinninghe. - Zutphen: W.J. Thieme & Cie (1938), p.59-60

Commentaar

1938
Valt onder hoofdstuk en titel(s): 7. Naamsverklarende Sagen.
a. De Steden. Bronnen: v.d. Aa, Aardrijkskundig Woordenboek, art. Amersfoort, Montfoort en Utrecht; 't Goutsch Cronyncxen (Wiltenburg); de verschillende stadsbeschrijvingen en Laurillard, Op Uw stoel door Uw land, blz. 80.
Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen

Naam Overig in Tekst

Slaven    Slaven   

Wilten    Wilten   

Antonia    Antonia   

Romeinsche    Romeinsche   

Wiltenburg    Wiltenburg   

Valentiaan    Valentiaan   

Lotharius    Lotharius   

Dagobert    Dagobert   

Christenen    Christenen   

St. Thomas    St. Thomas   

Naam Locatie in Tekst

Utrecht    Utrecht   

de Rijn    de Rijn   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20