Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER1635

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Eén die dagelijcx goet cier maeckte, verliefde op een juffrou, des hij tegens haer aeyde: 'Mejuffrou, ick heb u soo lief als mijn eygen siel.' Waerop de juffrou antwoorde: ' 't Sou een grooter bewijs van liefde sijn, soo gij seyde dat gij mij beminde als u eygen lichaem.'

Beschrijving

Iemand die zich altijd goed verzorgde werd verliefd op een vrouw en zei tegen haar dat hij haar zo lief had als zijn eigen ziel. De vrouw antwoordde hierop: 'Het zou een groter bewijs van liefde zijn als u zei dat u mij net zo beminde als uw eigen lichaam

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20