Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER1636

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Twee studenten, ontmoetende een boer met een eesel die geweldich schreuwde, seyden tegen hem: 'Wel, vrient, waerom laet gij u broer soo schreeuwen? Kont gij hem niet tevreden stellen?' 'O, messieurs', seyde hij, 'hij doet dat van vreugden, omdat hij van sijne vrienden ontmoet, hij weet niet wat hij van vreugt doen sal.'

Beschrijving

Twee studenten kwamen een boer met een ezel, die geweldig schreeuwde tegen. De studenten zeiden tegen hem: 'Waarom laat je jouw broer zo schreeuwen? Kun je hem niet tevreden houden?' De boer antwoordde hierop: 'Hij doet dat omdat hij, als hij zijn vrienden ontmoet, van vreugde niet meer weet wat hij doen moet.'

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20