Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ELDER338

Een sage (), 1978

kabouter_337.jpg
kabouter_338.jpg
kabouter_339.jpg

Hoofdtekst

Toevoegen aan §1c, Aant. 1946, fol. 27* (t.a.v. de heer W.F. Huybrechts): Er zijn vele –oude en recente- geruchten en verhalen die naar voren brengen dat in de omgeving van de Mythstee, een „oude aardburcht”, kabouters werden gezien. Maar dat niet alleen! Ook „spoken en geesten” werden daar herhaaldelijk waargenomen. Veel van die wonderlijke verhalen zijn op een vreemde, vaak dwaze wijze met elkaar vervlochten. De Mythstee zou, vooral ten tijde van de Romeinse bezetting, als „cultuurplaats” voor de „eigen bevolking” veel belangrijker zijn geweest dan „de wetenschap” aanneemt. Er zouden hoogst bloederige overwinningsfeesten zijn gevierd en nog steeds is men in bepaalde kringen doende te bewijzen dat de „Varusslag” niet „ergens in Duitsland” plaats vond en „niet bij Barenau”, maar op de Veluwe in de omgeving van de Mythstee, op welke aardburcht de „wilde Germaanse horden”, „geleid door druiden”, overwonnen Romeinen „offerden aan Wodan”.- Een en ander zou er toe hebben geleid dat de „pangermaanse beweging” grote belangstelling had voor deze Nunspeetse locatie, die ook nog gelegen was aan een z.g.n (Germaanse) „Heilige Lijn”, welke lijn „na 1891 („Alldeutscher Verein”) weer in ere werd hersteld.” Dat zou de aanleiding zijn geweest tot het bouwen van het vreemde Ronde Huis, en de bewoner van dat huis, de heer Frank van Vloten, zou daar in opdracht van „de pangermaanse beweging” gevestigd zijn geweest. [Op of aan deze „Heilige Lijn” ligt ook de Hunenborg bij Denekamp.] Een terrein nabij het Ronde Huis, met de Mythstee, zou omstreeks 1930 zijn gekocht door de familie Droste -„van de chocola”- en met de gedragingen van bepaalde personen uit deze familie gaan de Rond Huis –Mythstee- verhalen zich verweven, zó geheimzinnig en zó ingewikkeld dat er een lijvig boek over te schrijven zou zijn. Op het Ronde Huis beoefende men „een germaans-keltische cultus”, men deed er –het Duits nationaal-socialisme ging zich ook roeren- aan „eugenetische experimenten”. Er waren, zo wordt nog steeds verteld, „op het Ronde Huis sex-orgiën”, waarbij „meisjes van de Droste-chocoladefabriek”, vaak „kinderen van tien of twaalf jaar”, „tegen hun zin” betrokken waren, met „zéér hoog geplaatste, Duitsgezinde Nederlanders” als partners…. En zo gevalt het dat thans in de Rond Huis –Mythstee- omgeving des nachts geesten van deze „Droste-meisjes” zijn gezien, die dan „met z’n vieren of vijven gearmd, dwars over de weg lopen”….

Beschrijving

Er bestaan vele, oude en recente, geruchten en verhalen over de oude aardburcht de Mythstee. Zo zouden hier spoken, geesten en kabouters worden waargenomen, zouden de Germanen hier Romeinen hebben geofferd aan Wodan en zouden de geesten van jonge Droste-meisjes hier rondlopen, die betrokken waren bij sex-orgiën in de burcht.

Bron

J.H.W. Eldermans, Aardgeesten, Gnomen, Kabouters, etc.. Restanten no. 16B. Een handgeschreven, ongepubliceerd manuscript. Manuscript eigendom van het Museum of Witchcraft, Boscastle, Cornwall, UK.

Commentaar

Eldermans heeft dit verhaal genoteerd t.a.v. de heer W.F. Huybrechts. Zie onder 'Beeld' voor afbeeldingen van pagina's uit het manuscript. Over de in het manuscript genoemde Frank van Vloten (eigenaar van het Ronde Huis) en over Joh. W. Montenberg zie Wilmar Taal: 'De Sage van het Ronde Huis bij Nunspeet', in: G-Geschiedenis, juli 2013. Volgens de auteur zou J.H.W. Eldermans in 1978 een ontmoeting hebben gehad met Joh. W. Montenberg, wiens sticker ook in het manuscript staat geplakt. Montenberg zou de informant zijn geweest van de (warrige) informatie over het Ronde Huis. Dit zou betekenen dat Eldermans deze aantekeningen pas in 1978 kan hebben gemaakt. Het heeft er alle schijn van dat veel materiaal wel uit de jaren 1930-1960 stamt, maar dat Eldermans het pas in de jaren zeventig is gaan bundelen. Wilmar Taal in een e-mail van 25 september 2014: "Er wordt ook door Eldermans een krantenartikel in het manuscript opgenomen waarin het boek 'Leven en Werken van de Kabouter' van Wil Huygen en Rien Poortvliet wordt genoemd, en dat boek is in 1976 voor het eerst gepubliceerd. Een laatste, hopelijk overtuigend stukje bewijs is dat Eldermans een aantal malen het boek 'Kabouters, gnomen en fantomen' citeert van Annie Gerding - Le Comte. Dit boek is voor het eerst gepubliceerd in 1977 bij uitgeverij Lemniscaat te Rotterdam. Een uitspraak van Eldermans zelf is dat hij na zijn pensionering (in 1969) is begonnen met het bundelen en bekritiseren van veel van de informatie die hij heeft verzameld. Dit manuscript lijkt daar een uiting van."

Naam Overig in Tekst

Mythstee    Mythstee   

Varusslag    Varusslag   

Germaan    Germaan   

Romein    Romein   

Wodan    Wodan   

Heilige Lijn    Heilige Lijn   

Ronde Huis    Ronde Huis   

Frank van Vloten    Frank van Vloten   

Hunenborg    Hunenborg   

Droste    Droste   

Duits    Duits   

W.F. Huybrechts    W.F. Huybrechts   

Naam Locatie in Tekst

Duitsland    Duitsland   

Barenau    Barenau   

Veluwe    Veluwe   

Nunspeet    Nunspeet   

Alldeutscher Verein    Alldeutscher Verein   

Denekamp    Denekamp   

Nederland    Nederland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21