Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

RKOMANHOL019

Een sage (mondeling), dinsdag 24 februari 2009

Hoofdtekst

[RK gaat de DOC-Volksverhalen vragenlijst af]

[54.29]

RK: Maar u noemde dus net die eh die eh nou di...d...d...dat hekse...me...vrouwtje. [zie idnummer RKOMANHOL016] Maar waren er nou nog andere dingen waar u...u als kind mee bang werd gemaakt, dus ehh dat je ergens niet mocht komen of bij 't water... [Onderbroken door BR]
BR: Nou bij 't water kan wel... [Onderbroken door GB]
GB: Ha...Ha...Haantje Pik. [BR: 'Haantje Pik, hè', lacht] Dat klopt. In Spa...i...in Spaarendam [JH: 'Ja, voor in 't water'] heb je wel v...v...[BR: 'Rondom water'] in de jarehh z...zestig heb je daar e...een zwemclub gekregen, maar daarvoor eh b...kon j' eigelijk niet hier zwemmen leren, en eh 't ge...ge...'t gevolg was dat eh ja ehh [BR: 'Schoolzwemme was de eerste hè'] je werd met Haantje Pik werd je dus bang gemaakt voor 't water.
RK: En wie was er... wie was er...[Onderbroken door JH]
JH: Toen 'k een kind van vijf...ik kon me vijfde jaar zwemme, maar praktisch alles wat ik me nog ken herinneren uit mijn jeugd vandaan, van ver voor de oorlog, kon álles zwemmen hoor. Want ze sodemieterden je gewoon in 't water, een brok touw der om en je moest wel. Hè want dan lieten ze dat touw vieren... ik was vijf jaar kon 'k zwemme.
RK: Maar iedereen...maar wie... [Overstemd door GB]
GB: In...in...in...in de eerste wereldoorlog was er dus een...een zwembad hier in de Mooie Nel. De Mooie Nel is dus een...een...een... [JH: 'Groot waterachtig'] een...een groot meertje. En ehh dat was voor de militairen die hier op de forten lagen ehh [BR: 'Hebben ze afgebakend'] die konden daar dus zwemmen. En dat...dat heeft tot negentien acht of negenentwintig heeft het ook voor het dorp gefunctioneerd.
RK: En wie zou die Haantje Pik zijn geweest? Werd dat ook verteld, of eh...
BR: Nou dat was een eng beest, dat trok je naar benede.
JH: [Vrijwel gelijktijdig met BR] Denk er om, bij 't water vandaan blijft hoor, want Haantje Pik die pak je, zeien ze.
RK: Dus dat was een beest... [Onderbroken door BR]
BR: Een eng beest...een eng beest wat je naar beneden trok.
JH: Om je bang te maken dat je niet in 't water zou valle.
RK: Ja, precies.
JH: Haantje Pik, ja.

Onderwerp

TM 3402 - De kinderschrik    TM 3402 - De kinderschrik   

Beschrijving

Kinderen die te dicht bij de waterkant komen lopen het risico gegrepen te worden door Haantje Pik.

Bron

Letterlijk afschrift van een mp3-opname.

Commentaar

24 februari 2009
Aanwezigen: Ruben Koman (RK), Gerrit van den Beldt (GB), Joop Harskamp (JH), Bas de Rooij (BR), Frans Camphuijsen, Manon ter Hofstede.
De kinderschrik.

Naam Overig in Tekst

Haantje Pik    Haantje Pik   

Naam Locatie in Tekst

Spaarndam    Spaarndam   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21