Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER1952

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Den oversten Rosa, die om sijn dollicheyt 'den dollen Rosa' genoemt wiert, hadt een soon die tot Ments studeerde. Eens in de kerck komende sach hij het beelt van Maria met dese woorden daeronder: 'O, Mater Dolorosa', waerop hij seyde: 'Ick heb noyt geweeten dat mijn grootmoeder hier tot Ments begraeven lagh.'

Beschrijving

De overste Rosa, die vanwege zijn gekheid 'Dolle Rosa' wordt genoemd, heeft een zoon die in Mainz studeert. Op een keer ziet deze zoon in een kerk een Mariabeeld met daaronder de woorden 'O, Mater Dolorosa', waarop hij zich erover verwondert dat zijn grootmoeder hier te Mainz begraven ligt.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
'Ments' = verouderd Nederlands voor 'Mainz'

Naam Overig in Tekst

Rosa    Rosa   

Ments    Ments   

Mater Dolorosa    Mater Dolorosa   

Maria    Maria   

Naam Locatie in Tekst

Mainz    Mainz   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20