Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER1978

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Als seecker jongman een juffrou ten huwelijck versogt die wat rijcker was als hij, soo antwoorde sij hem dat sij niet als haers gelijck wilde trouwen, waerop hij seyde: 'Het moet nochtans ongelijck wesen dat het huwelijck maeckt.'

Beschrijving

Een jongeman vraagt een vrouw ten huwelijk die iets rijker is dan hijzelf. Zij antwoordt hem dat ze alleen maar haar gelijke wil trouwen, waarop hij zegt dat het ongelijk (onrecht) moet zijn die het huwelijk maakt.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
'ongelijck' = o.a. onrecht.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20