Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER2055

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Doen de vrouw van Groenevelt met Jacob Westerbaen wilde trouwen, soo seyde de oude vrouw Van Barnevelt: 'Wel dochter, ick kom even van sooveel hartseer aen mijn man te beleven, komt gij mij wederom op 't nieuws bedroeven en mijn wonden opkrabbelen', waerop sij seyde: 'Moeder, gij moogt de pleyster sooveel te grooter maken.'

Beschrijving

Als de vrouw van de onthoofde Reinier van Groeneveld met Jacob Westerbaen wil trouwen klaagt haar schoonmoeder, de vrouw van Johan van Oldenbarnevelt, dat ze net aan het bekomen is van het verdriet om de dood van haar man als haar schoondochter de wonden weer open komt krabben. Deze antwoordt daarop: 'Moeder, u mag de pleister nog veel groter maken.'

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
Reinier van Groeneveld/Oldenbarnevelt (1588-1623) was de zoon van Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), de bekende Nederlandse staatsman die na een conflict met prins Maurits onthoofd werd. Reinier wachtte hetzelfde lot, nadat hij met een aantal anderen een aanslag op het leven van de prins had beraamd. De vrouw van Reinier was Anna Weytsen (?-1647), vrouwe van Brandwijk en Gijbeland, die na de dood van haar man trouwde met de Nederlandse dichter Jacob Westerbaen (1599-1670). Haar schoonmoeder, de vrouw van Johan van Oldenbarneveld, was Maria van Utrecht (1549-1629).

Naam Overig in Tekst

Johan van Oldenbarnevelt    Johan van Oldenbarnevelt   

Anna Weytsen    Anna Weytsen   

Jacob Westerbaen    Jacob Westerbaen   

prins Maurits van Oranje    prins Maurits van Oranje   

Naam Locatie in Tekst

Reinier van Groeneveld    Reinier van Groeneveld   

Maria van Utrecht    Maria van Utrecht   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20