Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER2077

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

De broeder van de boeckdrucker Neranus hadde Episcopius uytgeschildert, 'twelck Neranus aen een ander vertelde, die daerop seyde: 'Wat sou hij sulcken wijsen man uytschilderen, hij mogt een geck uytschilderen.' 'Dat sal hij wel doen', seyde Neranus, 'als gij maer sitten wilt.'

Beschrijving

De broer van boekdrukker Naeranus heeft Episcopius geschilderd. Iemand merkt op dat hij beter een gek had kunnen schilderen in plaats van deze wijze man, waarop Naeranus zegt: 'Dat wil hij wel doen, als u wilt blijven zitten.'

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
'Boeckdrucker Neranus' kan zowel Johannes Naeranus (werkzaam van 1634 tot 1670) als Isaäc Naeranus (werkzaam van 1664-1702) zijn, beiden boekdrukkers te Rotterdam.
Simon Bisschop (1583-1634), alias Episcopius, was een remonstrants theoloog, predikant en hoogleraar.

Naam Overig in Tekst

Johannes    Johannes   

Naeranus    Naeranus   

Neranus    Neranus   

Episcopius    Episcopius   

Simon Bisschop    Simon Bisschop   

Naam Locatie in Tekst

Isaäc    Isaäc   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20