Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER2087

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Als paus Urbanus door toedoen van Spanjen tot die digniteyt was geraeckt, soo hielt hij het evenwel met Vranckrijck, waerom dan dit navolgende op hem gemaeckt wiert: 'Papa Urbanus est ne Christianus? Christianissimus. Est ne verus imitator Petri? Verissimus, ad cantum Galli negavit Dominum.'

Beschrijving

Paus Urbanus VIII komt door toedoen van Spanje in zijn functie, maar heeft ook goede contacten met Frankrijk. Naar aanleiding daarvan maakt men het volgende raadseltje: 'Is paus Urbanus niet christelijk? Het meest christelijk. Is hij geen ware navolger van Petrus? De meest ware, tot het haangekraai aan toe ontkende hij de Heer.'

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw
'Paus Urbanus' is waarschijnlijk Urbanus VIII (1568-1644), paus van 1623-1644.
Petrus, een van de apostelen van Jezus Christus, zou op de ochtend na Christus' arrestatie meerdere malen hebben ontkend dat hij hem kende. Pas toen er een haan kraaide realiseerde hij zich wat hij had gedaan.
'Cantum Galli' betekent 'haangekraai', maar kan ook letterlijk worden opgevat als 'het Franse gezang'.

Naam Overig in Tekst

Urbanus VIII de achtste    Urbanus VIII de achtste   

Christendom    Christendom   

Petrus    Petrus   

Gallus    Gallus   

Heer    Heer   

Jezus Christus    Jezus Christus   

God    God   

Dominus    Dominus   

Naam Locatie in Tekst

Spanje    Spanje   

Frankrijk    Frankrijk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20