Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

OVER2119

Een mop (boek), derde kwart 17e eeuw

Hoofdtekst

Iemant sijn soon bestraffende dat hij de luyden niet toe en sprack als sij hem quamen besoecken: 'Ick weet niet wat ick seggen sal', seyde hij. 'Wel', seyde de vader, 'vraegt hoe haer vrouw en kinders al vaeren en iets diergelijcken, want dit sal vorder occasie tot praten geven.' Weynig daerna kompt hem den aertsbisschop besoecken, die hij vraegde hoe sijn vrouw en kinders al voeren!

Beschrijving

Een zoon weet nooit iets te zeggen als mensen bij hem op bezoek komen. Zijn vader spreekt hem bestraffend toe en zegt dat hij kan vragen naar het welzijn van vrouw en kinderen. De eerst volegdne bezoeker is de aartsbisschop. De zoon vraagt naar zijn vrouw en kinderen.

Bron

Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Ed. R. Dekker, H. Roodenburg en H.J. van Rees. Amsterdam 1991.

Commentaar

Derde kwart zeventiende eeuw

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20