Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

GELDOF016 - De schaapherder die toveren kon

Een sage (boek), 1848 - 1851

Hoofdtekst

Toveren is een kunst, maar toch waren er in Zeeland mensen, die deze kunst verstonden. Vooral schaapsherder, die de hele dag de tijd hadden om toverboeken te bestuderen, konden meer dan rech toe, recht aan.
Een boer van Sint Anna ter Muiden had zo'n scheper in dienst. Andere schaapsherder hielden netjes de dijkwegen en zouden het niet gewaagd hebben in de weilanden af te dwalen, waar het gras zo mals was. Als ze op een andermans terrein betrapt werden, moest de boer immers een hoge boete betalen en dan vlogen ze eruit. Ariaan de tovenaar zocht op zijn gemakt de beste weilanden uit en liet zijn kudde maar grazen. Hij had er altijd een voorgevoel van, wanneer de marechaussees in de buurt waren. En als die in de verte schapen zagen bewegen op het land en er op af gingen, meenden ze weldra dat ze zich verkeken hadden. Dichtbij gekomen viel er niets te bekennen: geen herder, geen hond, geen schapen; het viel hen alleen op, dat de mollen zo gewroet hadden in de wei.
Waren de marechaussees echter goed en wel vertrokken, dan kwam er beweging in een oude wilg aan de voet van de dijk: de tovenaar veranderde zich van een boom in een mens. Hij liep naar de wei en raakte met zijn staf een molshoop aan en daar stond een schaap verbaasd te blaten.

Ik spreek mijn woord,
Ik wijs in 't rond,
Kom allemaal zo,
Zo uit de grond,

zei de scheper. Hij zwaaide met zijn staf naar alle windstreken en mompelde binnensmonds het toverwoord, dat niet hardop gesproken mag worden, en hond en schapen waren weer present. De marechaussees keken wel zuur, als ze hem daarna vriendelijk groetend voorbij zagen gaan, maar ze konden hem niets maken. 'Ja ja, heren, wie toveren kan staat boven de wet', zei de schaapherder.

Beschrijving

In Sint Anna ter Muiden was een schaapsherder die door zijn toverkrachten te gebruiken, zijn schapen kon laten grazen op plekken waar dat niet toegestaan was, zonder gesnapt te worden.

Bron

Willem Geldof (samensteller), Volksverhalen uit Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Dr. Tjaard en W.R. de Haan (red.). Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum 1979. p. 66.

Commentaar

ca. 1850
Naar de serie 'Volksverhalen uit ons lieve vaderland', o.a. in de Winschoter Courant, jaargang 92, nummer 71.

Naam Overig in Tekst

Sint Anna ter Muiden    Sint Anna ter Muiden   

Ariaan    Ariaan   

Naam Locatie in Tekst

Zeeland    Zeeland   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20