Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BJANSS004 - Heksenkringen

Een sage (boek), 1978

Hoofdtekst

Heksenkringen
Het was daags voor Kerstmis. Een muzikant, een vioolspeler, ging van dorp tot dorp als spelend op zijn viool, waarmee hij in zijn onderhoud moest voorzien.
Tegen de avond - hij had al heel wat afgelopen - kwam hij bij een boerderij en besloot er onderdak te vragen voor de komende nacht. Op zijn kloppen werd er niet opengedaan, er was niemand thuis.
Toen besloot de vioolspeler maar om toch wat uit te rusten, want hij was erg moe. Hij keek eens rond en zag bij de buitendeur een oude weefstoel staan. Daar ging hij op zitten. Even later viel hij in diepe slaap.
Hoe lang de man geslapen had wist hij niet, maar toen hij wakker werd stond de maan hoog aan de hemel en hij had het erg koud.
Hij klopte nog eens bij de boerderij aan, maar ook nu deed niemand open. Hij ging weer op de weefstoel zitten en begon zijn viool een beetje te stemmen.
Nauwelijks klonk de eerste toon, of daar verhief de weefstoel zich van de aarde en begon door de lucht te zweven, de speelman met zich meevoerend. De stoel vloog met de speelman regelrecht naar de Heksenberg, die twee dorpen verder lag. Daar waren de heksen juist begonnen met hun heksensabbat.
De vioolspeler werd met gejuich begroet, want de heksen konden een vioolspeler best gebruiken. Zij trokken de arme man in hun kring en dwongen hem tot spelen. Hij speelde en speelde, tot het zweet van zijn voorhoofd gutste. Het leek wel of de heksen er nooit genoeg van kregen. En hoewel hij doodvermoeid was, durfde hij niet op te houden.
Maar plotseling schoot hem de reddende gedachte te binnen. In plaats dat hij een wild dansnummer ten beste gaf, speelde hij een vrome melodie. Daarmee verstoorde hij het heksenspel, want de heksen konden er niet tegen en schreeuwend en scheldend vluchtten zij alle kanten uit.
De speelman dankte God voor zijn goede inval en even later kon hij rustig zijn weg vervolgen.

Onderwerp

SINSAG 0503 - Die gestörte Hexenversammlung (Tanz, Mahlzeit).    SINSAG 0503 - Die gestörte Hexenversammlung (Tanz, Mahlzeit).   

Beschrijving

Op de avond voor kerst klopt een rondreizende vioolspeler aan bij een boerderij om onderdak. Wachtend in een weefstoel begint hij te spelen, waarop de stoel begint te zweven naar de plek waar heksen met hun heksensabbat beginnen. Zij dwingen de man tot onophoudelijk spelen. Met het spelen van een vrome melodie kan hij het heksenspel stopzetten.

Bron

B. Janssen: Het Dansmeisje en De Lindepater - Sagen en legenden uit Kempen, Meierij en Peel. Maasbree 1978, p. 14-15.

Commentaar

1978
Die gestörte Hexenversammlung (Tanz, Mahlzeit)

Naam Overig in Tekst

Kerstmis    Kerstmis   

Heksenberg    Heksenberg   

God    God   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20