Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BJANSS116 - Het verdwenen kasteel

Een sage (boek), 1968 - 1977

Hoofdtekst

De geest uit het kasteel van Eersel die - zoals reeds in het vorige hoofdstuk is gezegd - daar vroeger gewoond had en daar rond moest zwerven omdat hij geen goed gebruik van zijn geld gemaakt had, had echter nog meer op zijn kerfstok. Ik ga het u vertellen en dan weet u meteen waarom dat kasteel verdwenen is.
Die laatste bewoner van het kasteel was niet alleen een gierig, maar ook een zeer hardvochtig man.
Op een kille, ijzige wintermorgen naderde een vrome pelgrim de binnenplaats van het kasteel. Hij klopte aan en de deur werd door de kasteelheer zelf opengemaakt. De pelgrim vroeg deemoedig om een aalmoes.
Maar in zijn trots joeg de kasteelheer de pelgrim onbarmhartig van de binnenplaats weg met de woorden: 'Scheer je weg, anders stuur ik de honden op je af!'
Nu had de kasteelheer een dochter, die alles gezien had. Zij had diep medelijden met de pelgrim en ze probeerde haar vader te vermurwen hem toch iets te geven.
Maar de kasteelheer wilde er niets van weten. Toen riep de pelgrim: 'Vervloekt zij uw misdadig kasteel!' en op hetzelfde moment zonk het kasteel in de diepte.
Vanaf die tijd was de kasteelheer genoodzaakt als spook in de ruïne van het kasteel rond te dwalen.
Wat er verder met de jonkvrouw gebeurd is, vertelt de geschiedenis niet.

Onderwerp

SINSAG 1141 - Das versunkene Schloss. Schlechter Ritter von der Erde verschluckt.    SINSAG 1141 - Das versunkene Schloss. Schlechter Ritter von der Erde verschluckt.   

Beschrijving

Een kasteelheer stuurt een pelgrim weg die om een aalmoes komt vragen. Zijn dochter pleit voor de pelgrim, maar de heer wil nergens van weten. De pelgrim vervloekt de kasteelheer en het kasteel verzinkt in de aarde. De heer is gedwongen als geest rond te spoken in de ruïnes van zijn kasteel.

Bron

B. Janssen: Het Dansmeisje en De Lindepater – Sagen en legenden uit Kempen, Meierij en Peel. Maasbree 1978, p.133-134.

Commentaar

voor 1978
Das versunkene Schloss.

Naam Locatie in Tekst

Eersel    Eersel   

Plaats van Handelen

Eersel (Noord-Brabant)    Eersel (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20