Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0052 - 2.6. De grenspaal

Een sage (boek), 1892

Hoofdtekst

2.6. De grenspaal
Een man te Eersel had, omtrent het midden der vorige eeuw, uit louteren moedwil den paal verzet, die de grens tusschen Eersel en Steensel aantoont. Velen gelooven dat het niet verre van het gehucht 'De Hees' was, dat het misdrijf geschiedde; want in de nabijheid hoorde men, na 's mans dood, bijna eIken nacht, eenen mensch met den verplaatsten grenspaal op den schouder, 'paal recht, paal recht!' roepen. Langen tijd diende deze geest tot schrik van vele lieden uit den omtrek, totdat, op zekeren nacht, hem een eenigszins beschonken persoon ontmoette, die na zijnen gewonen roep zeide, den paal weer op zijne vorige plaats te stellen.

Onderwerp

SINSAG 0404 - Wo soll ich ihn hinsetzen?    SINSAG 0404 - Wo soll ich ihn hinsetzen?   

Beschrijving

Na zijn dood loopt de man die een grenspaal heeft verzet elke nacht met de paal op zijn schouder rond onder het roepen waar de paal moet staan. De geest verdwijnt als een dronken man hem zegt de paal weer op zijn vorige plaats te zetten.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 48-49

Motief

Commentaar

1892
Motief: E345.1.a Ghost walks boundary line, carrying stone, asking: 'Where shall I put it?' Finally someone tells him to put it where he had found it. Ghost does, comes no more.
OV IV: 7-8. Nederlandse bewerking van Wolf 1843: 509-510 (no. 428). Bewerking: 8inninghe 1964: 71; Biemans 1973: 9; Kunst 1972: 35 (no. 139). 8.8404.1; L8 C1021 Grenz- geist.
2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen
Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus Panken. Panken werd geboren te Duizel op 6 september 1819. Hij was vanaf 1840 tot 1863 onderwijzer te Westerhoven en na zijn pensionering brievenbesteller te Bergeik, waar hij op 20 juli 1904 overleed. Hij was een pionier op het gebied van de Noordbrabantse archeologie, daartoe o.a. geïnspireerd door C.R. Hermans (zie Biemans 1977). Een uitgebreide biografie van hem werd geschreven door Hein Mandos (1971). Zijn verhalen werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (TNG) I (okt. 1883 -okt. 1884) II (okt. 1884-okt. 1885), III (okt. 1885-okt. 1886) en in Ons Volksleven (OV) IV (1892), V (1893). Van de publicaties uit Ons Volksleven verscheen in 1893 een overdruk. Zijn Bergeikse verhalen verschenen bovendien in de Beschrijving van Bergeik (BB), dat hij samen met A.F.O. van Sasse van Ysselt schreef (1900).
Zijn handschriften, waaronder een Autobiografie of Eigen Levensbeschrijving en een dagboek zijn te raadplegen in het streekmuseum Eicha te Bergeik.
Wo soll ich ihn hinsetzen? Grenzfrevler als Wiedergänger wird von einem Trunkenbold erlöst, der ihm die richtige Antwort gibt.

Naam Locatie in Tekst

Eersel    Eersel   

Steensel    Steensel   

De Hees    De Hees   

Plaats van Handelen

Eersel (Noord-Brabant)    Eersel (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20