Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0061 - 2.15. De katten van Bergeik

Een sage (boek), 1892

Hoofdtekst

2.15. De rouw of de lijkstatie
Eens zag Amold van der Meyden te Bergeik, in zekeren nacht aan den schutsboom in 't Eikereind, eenige achtereengaande manspersonen, elk met een zwarten rouwmantel omhangen, door de straat gaan en den weg naar het kerkhof volgen.
Nu liep hij spoedig langs het pad, dat bij den schutsboom begint en bij de kerk uitkomt, om de lijkstatie vooruit te zijn, want hij dacht ze zeker daar weder te zien, hetgeen tot zijne verwondering niet gebeurde.
Groot is het getal van degenen, die in verschillende dorpen en plaatsen zulk eenen rouw, altijd zonder lijk of doodskist, ontmoet hebben. Doch geene andere dan 'die met den helm geboren zijn,' meenen sommige lieden, zien zulk eene vertooning.

Onderwerp

SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen    SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen   

Beschrijving

Op een nacht ziet een man een rij mannen in het zwart naar het kerkhof gaan, maar als hij ze opwacht komen ze niet. Veel mensen zien een lijkstatie, maar de gedachte is dat alleen mensen die met de helm geboren zijn dat kunnen.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 51

Motief

D1825.7.1 - Person sees phantom funeral procession some time before the actual procession takes place.    D1825.7.1 - Person sees phantom funeral procession some time before the actual procession takes place.   

Commentaar

1892
Motief: D1825.7.1 Person sees phantom funeral procession some time before the actual procession takes place.
OV IV: 11, BB: 424. Vermelding: Sinninghe 1933: 72 (no. 92), 1964: 78; Bewerking: Biemans 1973: 15-16, Kunst 1968: 13. S.S481.4.
2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen
Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus Panken. Panken werd geboren te Duizel op 6 september 1819. Hij was vanaf 1840 tot 1863 onderwijzer te Westerhoven en na zijn pensionering brievenbesteller te Bergeik, waar hij op 20 juli 1904 overleed. Hij was een pionier op het gebied van de Noordbrabantse archeologie, daartoe o.a. geïnspireerd door C.R. Hermans (zie Biemans 1977). Een uitgebreide biografie van hem werd geschreven door Hein Mandos (1971). Zijn verhalen werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (TNG) I (okt. 1883 -okt. 1884) II (okt. 1884-okt. 1885), III (okt. 1885-okt. 1886) en in Ons Volksleven (OV) IV (1892), V (1893). Van de publicaties uit Ons Volksleven verscheen in 1893 een overdruk. Zijn Bergeikse verhalen verschenen bovendien in de Beschrijving van Bergeik (BB), dat hij samen met A.F.O. van Sasse van Ysselt schreef (1900).
Zijn handschriften, waaronder een Autobiografie of Eigen Levensbeschrijving en een dagboek zijn te raadplegen in het streekmuseum Eicha te Bergeik.
Leichenzug gesehen. (Mann wird vom Weg gestossen: bekommt Schlag von unsichtbaren Händen)

Naam Overig in Tekst

Amold van der Meyden    Amold van der Meyden   

Eikereind    Eikereind   

Naam Locatie in Tekst

Bergeik    Bergeik   

Plaats van Handelen

Bergeik (Noord-Brabant)    Bergeik (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20