Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0063 - 2.17. Een man met den helm geboren

Een sage (boek), 1837

Hoofdtekst

2.17. Een man met den helm geboren
Daniël van Poppel, geboren te Rotterdam, doch den meesten tijd van zijn lang leven te Luiksgestel gewoond hebbende, was met den helm ter wereld gekomen, zooals zijne zonen en andere lieden mij dikwijls verklaard hebben.
Toen hij reeds den ouderdom van 80 jaar bereikt had, ging hij op éénen dag van Luiksgestel naar 's Bosch, om eene dochter te bezoeken die daar woonde: hij toefde bij haar eenigen tijd en stierf er. Deze man had een sterk gestel en een onbevreesd karakter, daar- enboven een voorgevoel van vele toekomende dingen, en dewijl hij met den helm (d.i. een vliesje aan één of beide oogen) geboren was, ontmoette hij vele nachfverschijnselen van allerlei soort. Hij heeft in zijne woonplaats Luiksgestel o.a. het beroep van verkensslachter uitgeoefend en toen hij, in 1837, op zekeren avond door de Hasseltsche straat huiswaarts ging, zag hij aldaar eenen rouw of eene lijkstatie. Thuis gekomen, vertelde hij aan zijne kinderen dat zijne vrouw, die reeds lang ziek was, nu geene drie dagen meer zou leven, omdat hij eenen rouw gezien had. Zijne vrouw stierf inderdaad binnen de drie dagen.

Onderwerp

SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen    SINSAG 0481 - Leichenzug gesehen   

Beschrijving

Man die met de helm geboren is ziet 's avonds een lijkstatie. Zijn voorspelling dat zijn zieke vrouw binnen drie dagen zal overlijden komt uit.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 51-52

Motief

D1825.7.1 - Person sees phantom funeral procession some time before the actual procession takes place.    D1825.7.1 - Person sees phantom funeral procession some time before the actual procession takes place.   

Commentaar

1837
Motief: D1825.7.1 Person sees phantom funeral procession some time before the actual procession takes place.
OV IV: 12. Vermelding: Sinninghe 1933: 72 (no. 92), 1964: 78; Bewerking: Biemans 1973: 17. S.S481.5.
2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen
Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus Panken. Panken werd geboren te Duizel op 6 september 1819. Hij was vanaf 1840 tot 1863 onderwijzer te Westerhoven en na zijn pensionering brievenbesteller te Bergeik, waar hij op 20 juli 1904 overleed. Hij was een pionier op het gebied van de Noordbrabantse archeologie, daartoe o.a. geïnspireerd door C.R. Hermans (zie Biemans 1977). Een uitgebreide biografie van hem werd geschreven door Hein Mandos (1971). Zijn verhalen werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (TNG) I (okt. 1883 -okt. 1884) II (okt. 1884-okt. 1885), III (okt. 1885-okt. 1886) en in Ons Volksleven (OV) IV (1892), V (1893). Van de publicaties uit Ons Volksleven verscheen in 1893 een overdruk. Zijn Bergeikse verhalen verschenen bovendien in de Beschrijving van Bergeik (BB), dat hij samen met A.F.O. van Sasse van Ysselt schreef (1900).
Zijn handschriften, waaronder een Autobiografie of Eigen Levensbeschrijving en een dagboek zijn te raadplegen in het streekmuseum Eicha te Bergeik.
Leichenzug gesehen. (Mann wird vom Weg gestossen: bekommt Schlag von unsichtbaren Händen)

Naam Overig in Tekst

Daniël van Poppel    Daniël van Poppel   

Hasseltse    Hasseltse   

Naam Locatie in Tekst

Rotterdam    Rotterdam   

Luiksgestel    Luiksgestel   

's Bosch 's Hertogenbosch    's Bosch 's Hertogenbosch   

Den Bosch    Den Bosch   

Plaats van Handelen

Luyksgestel (Noord-Brabant)    Luyksgestel (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20