Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0067 - 2.21. De tooveressen van Riethoven

Een sage (boek), 1892

Hoofdtekst

2.21. De tooveressen van Riethoven
Tot in het begin der negentiende eeuw was het dorp Riethoven de verblijfplaats van eene groote menigte tooveressen. Tot op onze dagen wordt nog wel eens de eene of de andere, gemeenlijk oude vrouw met dien onverdienden naam gedoodverfd. Ook in andere plaatsen duidt men soms den eenen of den anderen persoon met dien smadelijken naam, gewoonlijk in 't geheim, aan.

Beschrijving

In dorpen waar eerder veel toveressen woonden worden nog oudere vrouwen als heks gezien.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 53

Commentaar

1892
OV IV: 29-30. Bewerking: Biemans 1973: 19.
2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen
Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus Panken. Panken werd geboren te Duizel op 6 september 1819. Hij was vanaf 1840 tot 1863 onderwijzer te Westerhoven en na zijn pensionering brievenbesteller te Bergeik, waar hij op 20 juli 1904 overleed. Hij was een pionier op het gebied van de Noordbrabantse archeologie, daartoe o.a. geïnspireerd door C.R. Hermans (zie Biemans 1977). Een uitgebreide biografie van hem werd geschreven door Hein Mandos (1971). Zijn verhalen werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (TNG) I (okt. 1883 -okt. 1884) II (okt. 1884-okt. 1885), III (okt. 1885-okt. 1886) en in Ons Volksleven (OV) IV (1892), V (1893). Van de publicaties uit Ons Volksleven verscheen in 1893 een overdruk. Zijn Bergeikse verhalen verschenen bovendien in de Beschrijving van Bergeik (BB), dat hij samen met A.F.O. van Sasse van Ysselt schreef (1900).
Zijn handschriften, waaronder een Autobiografie of Eigen Levensbeschrijving en een dagboek zijn te raadplegen in het streekmuseum Eicha te Bergeik.

Naam Locatie in Tekst

Riethoven    Riethoven   

Plaats van Handelen

Riethoven (Noord-Brabant)    Riethoven (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20