Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0068 - 2.22. De duivelsberg te Riethoven

Een sage (boek), 1892

Hoofdtekst

2.22. De duivelsberg te Riethoven
Als men er bij nacht langs gaat, dan hoort men er schoon muziek. Geesten uit de hel komen daar op de maat dansen, springen, zingen en velerlei duivelsche kunsten uitvoeren. Somtijds gaan ze uit het bijgelegen Duivelsven drinken of daarin een groot rumoer maken.
't Is een erfgerucht, van ouders en voorouders op de kinderen overgegaan, dat in dat oord satansche vertooningen plachten te geschieden, en dat op het gezicht of het gehoor daarvan, ja zelfs op het gedacht alleen, den voorbijganger het koude zweet uit lijf en ziel uitbrak. Vele onzer tijdgenooten hebben dààr ook schrikkelijke wangedrochten aanschouwd, die hen van angst deden verstijven en op de vlucht dreven.

Onderwerp

SINSAG 0477 - Begegnung mit Geistern.    SINSAG 0477 - Begegnung mit Geistern.   

Beschrijving

Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten die angst aanjagen en mensen op de vlucht jagen.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 53-54

Motief

E402.4 - Sound of ethereal music.    E402.4 - Sound of ethereal music.   

G302.5 - Haunts of demons.    G302.5 - Haunts of demons.   

G303.15 - Places haunted by the devil.    G303.15 - Places haunted by the devil.   

Commentaar

1892
Motieven: E402.4 Sound of ethereal music; G302.5 Haunt of demons; G303.15 Places haunted by the devil.
DV IV: 30. Bewerking: Sinninghe 1933: 150 (no. 211), 1964: 137; Biemans 1973: 19-21. LS B211 Unerklärliche Musik; B401 Gespensterort.
2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen
Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus Panken. Panken werd geboren te Duizel op 6 september 1819. Hij was vanaf 1840 tot 1863 onderwijzer te Westerhoven en na zijn pensionering brievenbesteller te Bergeik, waar hij op 20 juli 1904 overleed. Hij was een pionier op het gebied van de Noordbrabantse archeologie, daartoe o.a. geïnspireerd door C.R. Hermans (zie Biemans 1977). Een uitgebreide biografie van hem werd geschreven door Hein Mandos (1971). Zijn verhalen werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (TNG) I (okt. 1883 -okt. 1884) II (okt. 1884-okt. 1885), III (okt. 1885-okt. 1886) en in Ons Volksleven (OV) IV (1892), V (1893). Van de publicaties uit Ons Volksleven verscheen in 1893 een overdruk. Zijn Bergeikse verhalen verschenen bovendien in de Beschrijving van Bergeik (BB), dat hij samen met A.F.O. van Sasse van Ysselt schreef (1900).
Zijn handschriften, waaronder een Autobiografie of Eigen Levensbeschrijving en een dagboek zijn te raadplegen in het streekmuseum Eicha te Bergeik.
Begegnung mit Geistern

Naam Overig in Tekst

Duivelsven    Duivelsven   

Naam Locatie in Tekst

Riethoven    Riethoven   

Plaats van Handelen

Riethoven (Noord-Brabant)    Riethoven (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20