Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0069 - 2.23. De vermeerdere katten

Een sage (boek), 1892

Hoofdtekst

2.23. De vermeerdere katten
Te Westerhoven is eene plaats waar vele ingezetenen, oudtijds meer dan thans, eene groote menigte katten ontwaard hebben. Eens kwam zeker arbeider, in de Erpestraat woonachtig, de vader van Michiel Bosmans ✝ 1850, daar op zekeren avond met eene spade op de schouders voorbij, met dewelke hij naar eene kat wierp, die hij op het land langs den weg zag zitten. Doch nu verschenen als bij tooverslag nog zoo veel andere katten, dat hij in de grootste haast zijne spade wilde nemen en naar een goed heenkomen zocht. Dat lukte hem echter niet, want de katten liepen miauwende rondom hem, zoodat hij niet voortkon. Nu prevelde hij een gebedeke en alle katten verdwenen zoo plotseling als zij gekomen waren. De spade vond hij niet meer en zij is ook nooit terecht gekomen.

Onderwerp

SINSAG 0604 - Die vermehrten Katzen    SINSAG 0604 - Die vermehrten Katzen   

Beschrijving

Menigte katten komt tevoorschijn als man zijn spade naar een kat werpt die hem de doorgang beletten. Na het zeggen van een gebed verdwijnen de katten, maar de spade is verdwenen en blijft weg.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 54

Motief

G211.1.7 - Witch in form of cat.    G211.1.7 - Witch in form of cat.   

Commentaar

1892
Motief: vgl. G211.1.7 Witch in form of cat.
30. Bewerking: Sinninghe 1933: 90 (no. 128); Biemans 1973: 21. S.S604.1.
2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen
Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus Panken. Panken werd geboren te Duizel op 6 september 1819. Hij was vanaf 1840 tot 1863 onderwijzer te Westerhoven en na zijn pensionering brievenbesteller te Bergeik, waar hij op 20 juli 1904 overleed. Hij was een pionier op het gebied van de Noordbrabantse archeologie, daartoe o.a. geïnspireerd door C.R. Hermans (zie Biemans 1977). Een uitgebreide biografie van hem werd geschreven door Hein Mandos (1971). Zijn verhalen werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (TNG) I (okt. 1883 -okt. 1884) II (okt. 1884-okt. 1885), III (okt. 1885-okt. 1886) en in Ons Volksleven (OV) IV (1892), V (1893). Van de publicaties uit Ons Volksleven verscheen in 1893 een overdruk. Zijn Bergeikse verhalen verschenen bovendien in de Beschrijving van Bergeik (BB), dat hij samen met A.F.O. van Sasse van Ysselt schreef (1900).
Zijn handschriften, waaronder een Autobiografie of Eigen Levensbeschrijving en een dagboek zijn te raadplegen in het streekmuseum Eicha te Bergeik.
agt), wird von vielen Katzen umschlossen

Naam Overig in Tekst

Michiel Bosmans    Michiel Bosmans   

Naam Locatie in Tekst

Westerhoven    Westerhoven   

Erpestraat    Erpestraat   

Plaats van Handelen

Westerhoven (Noord-Brabant)    Westerhoven (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20