Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0095 - 2.49. Een weerwolf te Luiksgestel

Een sage (boek), 1892

Hoofdtekst

2.49. Een weerwolf te Luiksgestel
Deze ging eens met zijne minnares naar zekere plaats. Intusschen week hij, om eene boodschap te verrichten, van den weg af, dien het meisje vervolgde. Middelerwijl verscheen haar een groote hond en verscheurde gedeeltelijk haren geruiten voorschoot. Toen de vrijer bij haar kwam, vertoonde zij angstig den gehavenden voorschoot, doch de jonkman stelde haar zoo goed mogelijk gerust. De weg werd verder ongehinderd tot in de woning der jongedochter voortgezet. Aldaar zittende praten, zag zij stukjes of vezels van haren vernielden voorschoot tusschen de tanden heurs minnaars. Nu wist zij dat hij een weerwolf was, en werd hun verkeer gansch afgebroken.

Onderwerp

SINSAG 0823 - Das zerbissene Tuch.    SINSAG 0823 - Das zerbissene Tuch.   

Beschrijving

In de tijd dat haar vriend haar onderweg naar huis even alleen heeft gelaten wordt een meisje door een grote een hond belaagd die haar schort verscheurt. Teruggekomen stelt de jongen het bange meisje gerust en er gebeurt verder niets. Thuis ziet het meisje echter dat er stukjes van haar schort tussen zijn tanden zitten, waarop zij de verkering verbreekt.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 67-68

Motief

D113.1.1 - Werwolf.    D113.1.1 - Werwolf.   

H64.1 - Recognition of disenchanted person by thread in his teeth.    H64.1 - Recognition of disenchanted person by thread in his teeth.   

Commentaar

1892
Motieven: D113.1.1 Werewolf; H69.1 Recognition of disenchan- ted person by thread in hls teeth.
OV IV: 151-152. Bewerking: Biemans 1973: 42-44; Kunst 1972: 2 (no. 4). 8.8823.2; ML 4005 The Werewolf Husband; LS D1021 Mensch verwandelt sich selbst in Wolf.
2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen
Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus Panken. Panken werd geboren te Duizel op 6 september 1819. Hij was vanaf 1840 tot 1863 onderwijzer te Westerhoven en na zijn pensionering brievenbesteller te Bergeik, waar hij op 20 juli 1904 overleed. Hij was een pionier op het gebied van de Noordbrabantse archeologie, daartoe o.a. geïnspireerd door C.R. Hermans (zie Biemans 1977). Een uitgebreide biografie van hem werd geschreven door Hein Mandos (1971). Zijn verhalen werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (TNG) I (okt. 1883 -okt. 1884) II (okt. 1884-okt. 1885), III (okt. 1885-okt. 1886) en in Ons Volksleven (OV) IV (1892), V (1893). Van de publicaties uit Ons Volksleven verscheen in 1893 een overdruk. Zijn Bergeikse verhalen verschenen bovendien in de Beschrijving van Bergeik (BB), dat hij samen met A.F.O. van Sasse van Ysselt schreef (1900).
Zijn handschriften, waaronder een Autobiografie of Eigen Levensbeschrijving en een dagboek zijn te raadplegen in het streekmuseum Eicha te Bergeik.
Das zerbissene Tuch. Werwolf überfallt eine Person und zerreist das ihm zugeworfenen Tuch. Später, als Mensch, hat er die Fasern des Tuchs zwischen den Zähnen

Naam Overig in Tekst

Luycksgestel    Luycksgestel   

Naam Locatie in Tekst

Luiksgestel    Luiksgestel   

Plaats van Handelen

Luiksgestel (Noord-Brabant)    Luiksgestel (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20