Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0104 - 2.58. Een kettinghond

Een sage (boek), 1892

Hoofdtekst

2.58. Een kettinghond
Op zekeren laten avond vergezelde de genaamde Jan Betz, woonachtig te Bergeik, eene jonge dochter, die tijdelijk te Westerhoven verbleef. Nauwelijks waren zij op het grondgebied van dit laatste dorp gekomen, of zij meenden ter linkerzijde van den weg eenen hond gewaar te worden. Jan Betz trok er met zijnen stok op af, schoon de jonge dochter hem verzocht dit niet te doen. Middelerwijl hoorden zij een allervreeselijkst gerammel van eenen kettinghond, zonder echter iets te zien. Betz ging nog verder in den akker en zag nu tegen den eikenwal een vreedzaam schaap staan. Hij kwam terug op de plaats waar hij zijne gezellin verlaten had. Zij lag daar, van schrik bevangen, buiten haar zelve; hij droeg haar in het eerste huis van Westerhoven, waar zij zich eenigen tijd ter rust begaf om te herstellen, doch het duurde nog lang eer zij het volle bewustzijn herkreeg. Omtrent middernacht ging Betz langs denzelfden weg naar Bergeik terug en zag of hoorde er niets ongewoons. Verschillige personen vertellen, hier soortgelijke ontmoetingen gehad te hebben.

Onderwerp

SINSAG 0608 - Andere Begegnungen mit Hexentieren.    SINSAG 0608 - Andere Begegnungen mit Hexentieren.   

Beschrijving

's Avonds onderweg merken jongen en meisje dat ze vergezeld worden door een hond. Zodra de jongen met een stok op de hond af gaat, horen ze vreselijk gerammel van een kettinghond, zonder dat er wat te zien is. De jongen gaat de akker in en ziet daar een schaap staan. Intussen is het meisje flauw gevallen, de jongen brengt haar naar een huis. Om middernacht passeert de jongen de plaats zonder dat er iets ongewoons aan de hand is.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 70-71

Motief

E251.2 - Vampire brought to life.    E251.2 - Vampire brought to life.   

F401.3.3 - Spirit as black dog.    F401.3.3 - Spirit as black dog.   

E402.1.4 - Invisible ghost jingles chains.    E402.1.4 - Invisible ghost jingles chains.   

Commentaar

1892
Motief: E251.2 Ghost of dog; vgl. F401.3.3 Spirit as black dog; E423.1.1.1.b Ghostly black dog; E402.1.4 Invisible ghost jingles chains.
OV IV; 170, BB: 418. Vermelding: Sinninghe 1933: 76 (no. 100), 1964: 58; Bewerking: Biemans 1973: 50-51. LS B101 Wesen in Tiergestalt, schwarzer Hund.
2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen
Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus Panken. Panken werd geboren te Duizel op 6 september 1819. Hij was vanaf 1840 tot 1863 onderwijzer te Westerhoven en na zijn pensionering brievenbesteller te Bergeik, waar hij op 20 juli 1904 overleed. Hij was een pionier op het gebied van de Noordbrabantse archeologie, daartoe o.a. geïnspireerd door C.R. Hermans (zie Biemans 1977). Een uitgebreide biografie van hem werd geschreven door Hein Mandos (1971). Zijn verhalen werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (TNG) I (okt. 1883 -okt. 1884) II (okt. 1884-okt. 1885), III (okt. 1885-okt. 1886) en in Ons Volksleven (OV) IV (1892), V (1893). Van de publicaties uit Ons Volksleven verscheen in 1893 een overdruk. Zijn Bergeikse verhalen verschenen bovendien in de Beschrijving van Bergeik (BB), dat hij samen met A.F.O. van Sasse van Ysselt schreef (1900).
Zijn handschriften, waaronder een Autobiografie of Eigen Levensbeschrijving en een dagboek zijn te raadplegen in het streekmuseum Eicha te Bergeik.
Andere Begegnungen mit Hexentieren

Naam Overig in Tekst

Jan Betz    Jan Betz   

Naam Locatie in Tekst

Bergeik    Bergeik   

Westerhoven    Westerhoven   

Betz    Betz   

Plaats van Handelen

Westerhoven (Noord-Brabant)    Westerhoven (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20