Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0121 - 2.75. De behekste pastoor

Een sage (boek), 1893

Hoofdtekst

2.75. De behekste pastoor
Op eenen namiddag kwam de eerwaarde heer van Ham, herder te Westerhoven, +1807, van de naburige pastorij van Riethoven terug. Eensklaps werd hij onderwege in den akker, door onzichtbare wezens ten gronde geworpen en kon niet meer opstaan. Terwijl hij daar zat, kwam een buurman die door de oude lieden nog dikwijls genoemd wordt, er voorbij en vond den pastoor ter plaatse; zijne pruik, zijn hoed en stok lagen op eenige passen van hem in het roggeland. De pastoor verzocht dien buurman spoedig naar zijne pastorij te gaan en aan Joanna, de huishoudster te zeggen, dat zij hem het boek zou geven, dat op eene door den pastoor aangeduide plaats lag. Zoodra de pastoor wat in dit boek gelezen had, kon hij zich oprichten en ongestoord zijnen weg vervolgen. Het waren de heksen die hem deze poets gespeeld hadden, en die allèèn macht over eenen pastoor hebbben, als hij niet tijdig zijne getijden leest.

Onderwerp

SINSAG 0539 - Hexe bannt an den Platz    SINSAG 0539 - Hexe bannt an den Platz   

Beschrijving

Een pastoor wordt vastgezet en kan weer verder gaan als hij in het getijdenboek heeft gelezen. Als pastoors niet tijdig hun getijden lezen hebben heksen de macht over pastoors.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 78-79

Motief

D2072.0.5 - Person paralyzed.    D2072.0.5 - Person paralyzed.   

Q223.1 - Neglect to pray punished.    Q223.1 - Neglect to pray punished.   

Commentaar

1893
Motieven: D2072.0.5 Person paralyzed; Q223.1. Neglect of prayer punished.
OV V: 17-18. Bewerking: Sinninghe 1933: 113-114 (no. 170), 1964: 106; Biemans 1973: 64-65; Kunst 1972: 2 (no. 6). S.S539.2.
2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de Kempen
Opgetekend, verzameld en bewerkt door Petrus Norbertus Panken. Panken werd geboren te Duizel op 6 september 1819. Hij was vanaf 1840 tot 1863 onderwijzer te Westerhoven en na zijn pensionering brievenbesteller te Bergeik, waar hij op 20 juli 1904 overleed. Hij was een pionier op het gebied van de Noordbrabantse archeologie, daartoe o.a. geïnspireerd door C.R. Hermans (zie Biemans 1977). Een uitgebreide biografie van hem werd geschreven door Hein Mandos (1971). Zijn verhalen werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (TNG) I (okt. 1883 -okt. 1884) II (okt. 1884-okt. 1885), III (okt. 1885-okt. 1886) en in Ons Volksleven (OV) IV (1892), V (1893). Van de publicaties uit Ons Volksleven verscheen in 1893 een overdruk. Zijn Bergeikse verhalen verschenen bovendien in de Beschrijving van Bergeik (BB), dat hij samen met A.F.O. van Sasse van Ysselt schreef (1900).
Zijn handschriften, waaronder een Autobiografie of Eigen Levensbeschrijving en een dagboek zijn te raadplegen in het streekmuseum Eicha te Bergeik.
Hexe bannt an den Platz

Naam Overig in Tekst

Van Ham    Van Ham   

Joanna    Joanna   

Naam Locatie in Tekst

Westerhoven    Westerhoven   

Riethoven    Riethoven   

Plaats van Handelen

Westerhoven (Noord-Brabant)    Westerhoven (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20