Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0149 - 3.13.

Een sprookje (boek), 1893

Hoofdtekst

3.13.
Er was eens een man die graag iemand foppen wilde. Op een zekeren keer kwam hij bij een rijk heer die hij ook weer graag wat geld aftruifelen wilde maar heel gemakelijk ging dat niet op het laatste vroeg hij hem of hij ook goude beestjes kenden de heer antwoorde daarop neen dan zal ik es u wel eens wat brengen sprak de deugniet den volgenden morgen was hij al voor vijf uur opgestaan en deet toen op een wespennest af ving deze beestjes en zete ze toen in een oude klomp bracht deze bij den heer en zij zoodraa gij nu deze klomp opent en de beesjes er uit komen en beginen te brommen dan veranderen zij in goudstuken en met een willde hij aan gaan. Wacht even sprak de heer ik zal u wat geven en rijkte hem meteen een bankje van f 100 over de
leugenaar was gouw weg. En was zeer blijde de heer evenwel was verheucht en op geschikt hij dacht ik zal den klomp wat boven de kachel houden zooveel te eer zullen ze er uut komen en in goudstuken veranderen daar stond den klomp op de kachel de wespen bromden en de heer hield de oogen stijf op den klomp gericht maar wat was het einde hiervan toen hij niets meer hoorde dacht het zullen wel goudstuken zijn maar o wee al de beestjes waren dood gegaan van de hitte.

Onderwerp

AT 1736 - The Stingy Parson    AT 1736 - The Stingy Parson   

ATU 1736    ATU 1736   

Beschrijving

Een oplichter verkoopt wespen in een klomp. Als de klomp wordt geopend en de wespen beginnen te brommen veranderen ze in goudstukken. De koper zet de klomp op de kachel waardoor de wespen door de warmte dood gaan.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 108-109

Motief

K1975.1 - Sham miracle: wallet (bee-hive) changes to wasps.    K1975.1 - Sham miracle: wallet (bee-hive) changes to wasps.   

Commentaar

1893
Motief: K1975.1 Sham miracle: wallet changes to wasps.
inv. no. R3.2, opgeschreven te Deurne. S.M1736.1; AT 1736 The Stingy Parson (fragment).
3. Sprookjes en natuurgeloof. Verhalen vanuit Helmond verzameld
Verhalen, sprookjes, anekdoten en mededelingen over volksgeloof, verzameld en/of opgetekend door August Hendrik Sassen. Uit zijn handschriftenverzameling, berustend in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's Hertogenbosch.
Sassen werd geboren te 's Hertogenbosch op 6 maart 1853. Hij was archivaris en notaris te Helmond, en overleed op 22 juni 1913 te 's Gravenhage (zie Juten & Juten 1913, A.F.O. van Sasse van Ysselt 1914). Hij was de stuwende kracht achter het volkskundig onderzoek in Noord-Brabant aan het einde van de vorige eeuw. Om dit te bevorderen stichtte hij onder meer twee tijdschriften: het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, en de Noordbrabantsche Almanak. Jaarboekje voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde.
Beide tijdschriften moesten evenwel na elkaar wegens financiële moeilijkheden stopgezet worden (zie ook de Inleiding). Door zijn werk, zijn vele activiteiten (hij was o.a. gemeenteraadslid van Helmond, regisseur van jeugdtoneelstukken, voorzitter van de vereniging tot drankbestrijding; en commandant van de plaatselijke schutterij), en zijn vroege dood is het hem niet gelukt de vele aan hem toegezonden en door hemzelf verzamelde gegevens over o.a. taalkunde, volksgebruiken, boerenalmanakken, kinderrijmen en spelen, en volksliederen zelf tot een of meerdere boeken te verwerken (zie voor verdere biografische gegevens Knippenberg 1952).
Een deel van zijn handschriftenverzameling bevindt zich te 's Hertogenbosch. Dit werd in 1943 en 1944 gerubriceerd en gecatalogiseerd. Het hier gepubliceerde deel daarvan werd eerder grotendeels, al dan niet in bewerkte vorm, bekend gemaakt door J.R.W. Sinninghe, zij het zonder opgave van inventarisnummer. Een aantal van de door Sinninghe aan Sassen toegeschreven verhalen is evenwel niet meer in 's Hertogenbosch te vinden, o.a. Sinninghe 1978: 16 (gloeiige te Duizel), 21 (dwaallichten), 36 (zelfmoordenaar in gedaante hond te Boxmeer), 45 (spookhaas te Mierlo), 81-83 (heksen in de gedaante van een kat), en 100 (weerwolf te Breda). Het wachten is op een volledige publicatie van het nog in 's Hertogenbosch aanwezige materiaal.
The Stingy Parson

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20