Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0154 - 3.18.

Een raadsel (boek),

Hoofdtekst

3.18.
Uit Waalwijk ontving ik het volgens verhaal, dat echter blijkbaar verbasterd is. Een gevangen vrouw gaf den rechters dit raadsel op:
Onder en boven d'aarde ben ik gegaan
Ik liet hangen en ik liet staan
Hard gelag, muren gezag
Ik was de dochter en werd de moeder af.
De rechters konden het niet raden en de vrouw werd losgelaten.
De oplossing is deze: Een moeder zat in de gevangenis. Haar dochter klom in een nabijstaanden notenboom met een pot met aarde op het hoofd. Zij zag de noten hangen doch liet ze staan. Van hare plaats in den boom kon zij de moeder in de gevangenis zien zitten. Dit was voor haar een 'hard gelag'. Zoolang de gevangene zat vervulde de dochter thuis de rol der moeder. Toen deze vrij kwam moest zij dat gezag weeêr afstaan.
De oplossing is veel te gezocht om juist te kunnen zijn. De tegenstelling dochter-moeder wijst er op, dat wij ook hier te doen hebben met eene dochter die haren ouders met eigen melk voedt.

Onderwerp

AT 0927 - Out-riddling the Judge    AT 0927 - Out-riddling the Judge   

Beschrijving

Raadsel opgegeven aan een rechter die dat niet kan oplossen, waarmee de vrouw vrij komt.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 112

Motief

H542 - Death sentence escaped by propounding riddle king (judge) cannot solve    H542 - Death sentence escaped by propounding riddle king (judge) cannot solve   

Commentaar

Motief: H542 Death sentence escaped by propounding riddle king (judge) cannot solve. (zie 8.11).
inv. no. BB2, Waalwijk. S.M927.12; AT 927 Outriddling the Judge.
3. Sprookjes en natuurgeloof. Verhalen vanuit Helmond verzameld
Verhalen, sprookjes, anekdoten en mededelingen over volksgeloof, verzameld en/of opgetekend door August Hendrik Sassen. Uit zijn handschriftenverzameling, berustend in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's Hertogenbosch.
Sassen werd geboren te 's Hertogenbosch op 6 maart 1853. Hij was archivaris en notaris te Helmond, en overleed op 22 juni 1913 te 's Gravenhage (zie Juten & Juten 1913, A.F.O. van Sasse van Ysselt 1914). Hij was de stuwende kracht achter het volkskundig onderzoek in Noord-Brabant aan het einde van de vorige eeuw. Om dit te bevorderen stichtte hij onder meer twee tijdschriften: het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, en de Noordbrabantsche Almanak. Jaarboekje voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde.
Beide tijdschriften moesten evenwel na elkaar wegens financiële moeilijkheden stopgezet worden (zie ook de Inleiding). Door zijn werk, zijn vele activiteiten (hij was o.a. gemeenteraadslid van Helmond, regisseur van jeugdtoneelstukken, voorzitter van de vereniging tot drankbestrijding; en commandant van de plaatselijke schutterij), en zijn vroege dood is het hem niet gelukt de vele aan hem toegezonden en door hemzelf verzamelde gegevens over o.a. taalkunde, volksgebruiken, boerenalmanakken, kinderrijmen en spelen, en volksliederen zelf tot een of meerdere boeken te verwerken (zie voor verdere biografische gegevens Knippenberg 1952).
Een deel van zijn handschriftenverzameling bevindt zich te 's Hertogenbosch. Dit werd in 1943 en 1944 gerubriceerd en gecatalogiseerd. Het hier gepubliceerde deel daarvan werd eerder grotendeels, al dan niet in bewerkte vorm, bekend gemaakt door J.R.W. Sinninghe, zij het zonder opgave van inventarisnummer. Een aantal van de door Sinninghe aan Sassen toegeschreven verhalen is evenwel niet meer in 's Hertogenbosch te vinden, o.a. Sinninghe 1978: 16 (gloeiige te Duizel), 21 (dwaallichten), 36 (zelfmoordenaar in gedaante hond te Boxmeer), 45 (spookhaas te Mierlo), 81-83 (heksen in de gedaante van een kat), en 100 (weerwolf te Breda). Het wachten is op een volledige publicatie van het nog in 's Hertogenbosch aanwezige materiaal.
Outriddling the Judge

Naam Locatie in Tekst

Waalwijk    Waalwijk   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20