Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

BLECOURTNB0217 - 3.136.

Een sage (boek),

Hoofdtekst

3.136
In den toren van Nuenen was een nieuwen balk noodig. Een man klom naar boven, en liet door een der galmgaten een touw neder dat om het midden van den daarvoor bestemden balk werd vastgeknoopt. Toen nu die balk naar boven was gehaald, bleeft deze natuurlijk dwars voor het galmgat zitten, en hoe men ook trok de balk bewoog zich niet meer en bleef buiten. Goeden raad was duur of beter in het geheel niet te krijgen, men liet dan ook den balk weer zachtjes aan zakken en maakte het plan voorloopig maar bij het oude te blijven. Waarschijnlijk had de Nuenensche toren nog altijd zijn ouden balk of was reeds lang ingevallen had niet op een zekeren lentemorgen de koster eene zwaluw met een lange stroohalm in den bek in een der gaten van den toren zien vliegen. Hij deelde zijne bevinding aan de overheid mede, die na diep nadenken en lange overweging eindelijk tot het inzicht kwam dat de balk wel door het galmgat zoude te halen zijn indien men met een der uiteinden begon. Het middel werd beproefd en probaat bevonden en zoo kwam Nuenens toren aan een nieuwen balk.

Onderwerp

AT 1244 - Trying to Stretch the Beam    AT 1244 - Trying to Stretch the Beam   

ATU 1244    ATU 1244   

Beschrijving

Het touw om een balk die door een galmgat moet, wordt om het midden van de balk vastgemaakt waardoor de balk niet naar binnen kan. De koster ziet hoe een vogel met een strohalm door een gat vliegt, waarna men begrijpt hoe de balk naar binnen moet worden gebracht.

Bron

Willem de Blécourt, Volksverhalen uit Noord Brabant, Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1980. p. 135

Motief

J1964.1 - Trying to stretch the beam.    J1964.1 - Trying to stretch the beam.   

F171.6.3 - Trying to get a beam through a door crosswise in otherworld.    F171.6.3 - Trying to get a beam through a door crosswise in otherworld.   

Commentaar

Motief: J1964.1 Trying to stretch the beam; vgl. F171.6.3 Trying to get a beam through a door crosswise.
handschrift Hendrik Ouwerling, onderwijzer te Deurne.
inv. no. B2.2. (men laat dit verhaal ook wel in Bakel spelen) Vgl. Sinninghe 1934: 35; Kunst 1972: 27. S.M1244.1; AT 1244 Trying to Stretch the Beam
3. Sprookjes en natuurgeloof. Verhalen vanuit Helmond verzameld
Verhalen, sprookjes, anekdoten en mededelingen over volksgeloof, verzameld en/of opgetekend door August Hendrik Sassen. Uit zijn handschriftenverzameling, berustend in de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant te 's Hertogenbosch.
Sassen werd geboren te 's Hertogenbosch op 6 maart 1853. Hij was archivaris en notaris te Helmond, en overleed op 22 juni 1913 te 's Gravenhage (zie Juten & Juten 1913, A.F.O. van Sasse van Ysselt 1914). Hij was de stuwende kracht achter het volkskundig onderzoek in Noord-Brabant aan het einde van de vorige eeuw. Om dit te bevorderen stichtte hij onder meer twee tijdschriften: het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde, en de Noordbrabantsche Almanak. Jaarboekje voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde.
Beide tijdschriften moesten evenwel na elkaar wegens financieële moeilijkheden stopgezet worden (zie ook de Inleiding). Door zijn werk, zijn vele activiteiten (hij was o.a. gemeenteraadslid van Helmond, regisseur van jeugdtoneelstukken, voorzitter van de vereniging tot drankbestrijding; en commandant van de plaatselijke schutterij), en zijn vroege dood is het hem niet gelukt de vele aan hem toegezonden en door hemzelf verzamelde gegevens over o.a. taalkunde, volksgebruiken, boerenalmanakken, kinderrijmen en spelen, en volksliederen zelf tot een of meerdere boeken te verwerken (zie voor verdere biografische gegevens Knippenberg 1952).
Een deel van zijn handschriftenverzameling bevindt zich te 's Hertogenbosch. Dit werd in 1943 en 1944 gerubriceerd en gecatalogiseerd. Het hier gepubliceerde deel daarvan werd eerder grotendeels, al dan niet in bewerkte vorm, bekend gemaakt door J.R.W. Sinninghe, zij het zonder opgave van inventarisnummer. Een aantal van de door Sinninghe aan Sassen toegeschreven verhalen is evenwel niet meer in 's Hertogenbosch te vinden, o.a. Sinninghe 1978: 16 (gloeiige te Duizel), 21 (dwaallichten), 36 (zelfmoordenaar in gedaante hond te Boxmeer), 45 (spookhaas te Mierlo), 81-83 (heksen in de gedaante van een kat), en 100 (weerwolf te Breda). Het wachten is op een volledige publicatie van het nog in 's Hertogenbosch aanwezige materiaal.
Trying to Stretch the Beam

Naam Overig in Tekst

Nuenensche    Nuenensche   

Nuenense    Nuenense   

Naam Locatie in Tekst

Nuenen    Nuenen   

Plaats van Handelen

Nuenen (Noord-Brabant)    Nuenen (Noord-Brabant)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20