Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

IUNIUS001

Een legende (boek),

Hoofdtekst

Men seyt dat een maeght met namen Soter, met drie Pennincxkens/ van eerder nature zijnde/ met den Lever van Titijas altijdts weder komende/ dewelcke in een Buydelken waren/ dat nimmermeer ledich was/ alle de arbeyts-luyden/ en costen van de op-bouwinghe des voorseyde Kercke ghedragen heeft. Waer door dat de gierighe Werckluyden met nijdicheydt onstreken zijnde/ haer hebben ghedoodet/ ende dat sy wederom levendigh gheworden zijnde/ met hare Doodt-slaghers/ om de schandelijcke doodtslagh te versoenen ende haer lieden daer van te reynighen nae Roomen gheryst is/ ende dat sy haer begeerte ende belofte volbracht hebbende/ aldaer ghestorven is/ ende haer Lichaem doen begraven.

Onderwerp

SINLEG 0471 - Die Börse des Heiligen enthält immer eine bestimmte Summe.    SINLEG 0471 - Die Börse des Heiligen enthält immer eine bestimmte Summe.   

Beschrijving

De Dordrechtse maagd Soter had drie penningen in haar buidel. Deze buidel raakte echter nooit leeg, want de drie penningen verschenen steeds weer opnieuw. Met het oneindige geld besloot Soter de bouw van de kerk en de arbeidslieden te betalen. De jaloerse werklui doodden haar echter uit hebzucht. Soter kwam na haar dood weer tot leven om samen met haar moordenaars af te reizen naar Rome. Hier verzoende zij haar doodslag en reinigde de mannen van hun schuld. Nadat zij dit volbracht had kon zij opnieuw sterven en haar lichaam begraven worden.

Bron

Junius, Hadrianus. Toneel der Ghemuurde en Onghemuurde Steden en Vlecken van Hollant en Westvrieslant. Amsterdam, 1646. p.13-14

Motief

D1192 - Magic purse.    D1192 - Magic purse.   

D1451 - Inexhaustible purse furnishes money.    D1451 - Inexhaustible purse furnishes money.   

E1 - Person comes to life.    E1 - Person comes to life.   

E365.1 - Return of the dead to grant forgiveness.    E365.1 - Return of the dead to grant forgiveness.   

Commentaar

Soter draagt ook wel de naam St. Sura

Tiitijas (Tityus) is een reus uit de Griekse mythologie. Volgens een beschrijving van Homerus onderging de reus een eeuwige durende staf. Geketend in de onderwereld pikten twee gieren zijn telkens aangroeiende lever uit zijn lichaam.

Naam Overig in Tekst

Soter    Soter   

Titijas    Titijas   

Sint Sura    Sint Sura   

Plaats van Handelen

Rome    Rome   

Kloekenummer in tekst