Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

ENGELS068 - Grensstenen verplaatsen

Een sage (mondeling), vrijdag 04 mei 1962

Hoofdtekst

Grensstenen verplaatsen:
Indertijd, toen de Peelkanalen, de Helenavaart en het Deurnes kanaal nog niet gegraven waren, was de grens tussen de gemeenten Helden en Meijel nog niet afgebakend, en dit gaf dikwijls aanleiding tot heftige ruzies tussen beider inwoners. De Peel aldaar was nog gemeenschappelijk bezit, en de inwoners hadden er recht op het weiden van schapen, het plaatsen van bijenkorven, en het steken van turf. De gemeente Helden, die toch al niet veel van de Peel bezat, wilde de grens duidelijk aangegeven hebben, en stelde Meijel voor, dit samen te doen. De pastoor van Meijel werd als scheidsrechter benoemd. Van beide gemeenten zou een commissie ter plaatse bijeen komen. De pastoor van Meijel ging vooraf stiekem in zijn tuin, en deed wat grond in zijn schoenen. Op zijn hoofd zette hij een meelschepper, waarover hij zijn hoed plaatste. In de Peel bij de grens werd hem verzocht, aan te geven, waar de grens zou moeten zijn. Hij liep een flink eind op Heldens gebied, stak zijn hand op, en verklaarde: “Hier sta ik op Meijelse grond, zowaar als de Schepper boven mij is!” De grens werd alzo afgepaald.

Beschrijving

Pastoor van Meijel wordt aangewezen als scheidsrechter in grensconflict tussen de gemeenten Helden en Meijel. Hij doet wat grond in zijn schoenen, zet onder zijn hoed een meelschepper, loopt een eind Heldens gebied op en verklaart dat hij op Meijels gronds staat, zowaar de Schepper boven hem is.

Bron

Collectie Engels, verslag 4, verhaal 4 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Peel    Peel   

Schepper    Schepper   

Naam Locatie in Tekst

Peelkanaal    Peelkanaal   

Helenavaart    Helenavaart   

Deurne    Deurne   

Helden    Helden   

Meijel    Meijel   

Peel    Peel   

Plaats van Handelen

Meijel    Meijel   

Helden    Helden   

Kloekenummer in tekst