Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

21INVOER031 - 2012

Een personal narrative (internet), vrijdag 15 juni 2012

Hoofdtekst

"Vrijwel alle gechannelde boodschappen van buitenaardsen alsook Maya, Bijbelse of andere profetieën die spreken van het einde van de wereld of juist van ascentie of een nieuw tijperk van overvloed of de komst van een wereldleider of een rapture, zijn gebaseerd op verwachtingen van mensen die graag een eind wensen te maken aan alle problemen. Buitenaardsen spelen in op deze verwachtingen d.m.v. occulte/mentale krachten. Zij hebben o.a. plannen een valse Jezus of wereldleider te laten verschijnen. Dit zal de verwachting vervullen van sommigen,terwijl anderen worden voorbereid op ascentie en het binnengaan van een andere dimensie. Ook infiltreren buitenaardsen in alle lagen van onze samenleving. Politieke beslissingen worden beïnvloed. (bv. de oorlog met Irak was een erg ongelukkige beslissing, zowel voor de ramzalige gevolgen voor het land als voor het aanzien van Amerika in de wereld) Ook hebben zij op verborgen plaatsen installaties geplaatst die ons denken beïnvloedt.(waarschijnlijk via low frequency of micro waves) Misschien ben je al veel profetieën/boodschappen tegengekomen en lijken ze in de wereld bevestigd te worden, maar het zijn de buitenaardse bezoekers die hierop inspelen en ons lot proberen te bepalen. Dit is niet in ons voordeel. Zij hebben er baat bij wanneer wij onszelf verzwakken en in conflicten, oorlogen verwikkeld raken en onze wereld uitputten, dit maakt ons uitermate kwetsbaar voor concurrentie vanuit de ruimte. De rassen die hier nu zijn willen in feite dat wij van hen afhankelijk worden, zodat zij ons kunnen gebruiken voor hun doeleinden.
Wat er in 2012 gaat gebeuren is niet bekend, maar wat je om je heen zien wijst op toenemende economisch verval, het opraken van de hulpbronnen en conflicten/oorlog over wie er toegang tot deze laatste grondstoffen zal krijgen. Dit is nu gaande en zal sterk verslechteren. De buitenaardsen zullen waarschijnlijk zoveel mogelijk buiten spel proberen te blijven en pas komen opdagen wanneer wij volkomen ontredderd zullen zijn, dan maken zij de meeste kans op een acceptatie van hun hulp. Maar omdat zij in eigenbelang hier zijn, zullen wij slechts door hen worden gebruikt om voor hen te werken en zullen degenen die hiertegen protesteren geëlimineerd worden.
Dit ziet er niet best uit vergeleken met sommige hoopvolle verwachtingen. Toch is het mogelijk d.m.v. het naar buiten brengen van de werkelijke plannen van de buitenaardsen, dat wij hen kunnen wegsturen, want dat recht hebben wij. Ook kunnen wij uit noodzaak kiezen geen oorlogen meer te voeren, omdat dit teveel kost en we alles niet meer kunnen opbouwen omdat we de middelen niet meer hebben om alles weer op te bouwen.

Dit is in het kort in mijn woorden wat ik om me heen zie en wat ik heb vernomen van onze bondgenoten uit de ruimte, die een verslag hebben gestuurd naar de aarde omtrent de buitenaardse interventie die nu gaande is. Meer over de verborgen plannen en werkwijze van de nu aanwezige buitenaardsen:
http://www.alliesofhumanity.org/book1.php

Het is niet makkelijk om dit onder ogen te zien en om het überhaupt te herkennen, want het vergt enige studie. Maar wanneer je over de schok heen bent, kun je je het beste voorbereiden op wat gaat komen, en dat is beter dan wanneer je hiermee zult worden overvallen, zoals bij velen het geval zal zijn." (Verteld aan mij door 'worldwiderelease' via YT op 15-06-2012)

Onderwerp

TM 6054 - Het Einde der Tijden    TM 6054 - Het Einde der Tijden   

Beschrijving

Persoonlijke interpretatie van de 2012 apocalyps, die ook ingaat op de opbouw ernaartoe door buitenaardse concurrenten die de mensheid als slaven willen.

Bron

Inzending in de Nederlandse Volksverhalenbank

Naam Locatie in Tekst

Maya    Maya   

Bijbel    Bijbel   

Jezus Christus    Jezus Christus   

Irak    Irak   

Amerika    Amerika   

Datum Invoer

2012-06-18 16:46:33