Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VDK 1676E*    VDK 1676E*   

- Spookspelen: twee witten met een zwarte erop

Een mop (),

Beschrijving

(a) Twee, (a1) 3, (b) mannen, (b1) jongens (jongemannen), (b2) (de groot)knecht(en), (b3) familieleden, (b4) iemand, wil(len), (c) iemand, (c1) een man, (c2) vriend, (c3) 2 vrienden, (c4) een dominee, (c5) koster (klokluider, (c6) doodgraver, (c7) nachtwacht, (c8) schoolmeester, (c9) dokter, (c10) jongste knecht, (c11) meisje, (c12) vrouw, (c13) echtpaar, (d) ds. C. Witteveen, (d1) ds. Van Griethuizen, van Garijp, bang maken, (e) omdat hij nergens bang voor is (of beweert dit te zijn), (e1) in duivel noch spook, (e2) niet in spoken, gelooft, (e3) altijd dronken thuiskomt, (e4) hij (zij) met hen gewed heeft (hebben), dat hij (zij) 's nachts, (e5) te middernacht, wel op het kerkhof durft (durven komen), (e6) zij een van hen de bons gegeven heeft. (f) Ze gaan (hij gaat) in het donker ergens, (f1) op (bij) het kerkhof, (f2) tegen de kerktoren (kerkmuur), (f3) muur van het knekelhuisje, (f4) een muur, (f5) de kerkdeur, (f6) een boom op (bij) het kerkhof, (f7) een herberg, (f8) op een vonder, staan, (g) opelkaar, (h) met een wit laken om, (h1) in het wit gekled, (h2) een wit hemd. (i) Het slachtoffer toont (de slachtoffers tonen) zich niet bevreesd. (j) Hij (zij, een van hen) zegt: "Ik heb wel eens 2 (3), (j1) 2 witten (j2) duivels, op elkaar, (j3) er wel eens een, (j4) een witte, gezien, (k) maar nog nooit 3 (2, 4) bovenop elkaar, (k1) een zwarte, (k2) de duivel, (k3) gloeiende, er bovenop, (k4) een zwarte erachter, (k5) een ernaast, (k6) 2 witten!" (l) "Dit zijn 2 engelen, en ze hebben de duivel in hun macht, want die zit bovenop hen." (m) De (onderste) spookspeler(s) denkt (denken) dat de duivel of een geest bovenop (achter, naast) hen (hem) zit en gaat (gaan) er hals over de kop vandoor, (m1) de spookspeler(s) sterft van schrik, (m2) valt (vallen) in het water. (n) De onderste spookspeler laat de bovenste zo ongelukkig vallen dat deze een been breekt, (n1) beide benen breken, (n2) deze een been (de benen) verstuikt, (n3) doodvalt. (o) Deze lezing is gelokaliseerd te Augustinusga, (o1) Boelenslaan, (o2) Buitenpost, (o3) Burgwerd, (o4) Drachtstercompagnie, (o5) Driezum, (o6) Drogeham, (o7) Firdgum, (o8) Garijp, (o9) Groninger Opende, (o10) Hijum, (011) Huizum, (o12) Oostermeer, (o13) Rottevalle, (o14) Sondel, (o15) Tjum, (o16) Veenwouden, (o17) Visvliet, (o18) Drachten, (o19) Surhuizum [K1833].

Subgenre

mop

Literatuur

De Haan 1976 148, T.W.R. de Haan, in: Neerl. Volksl. VIII (1957-58) 37
Sinninghe 1943 27 nr. 942*C
G.N. Visser, Twij witten en 'n swaarde. In: DMB XXIV (1972) 106-113. Y. Poortinga, in: IB 35 (1973) 114
Ovend 17 (1989) 115-6.