Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0170

Een sage (mondeling), dinsdag 23 april 1901

Hoofdtekst

Heden 23 april 1901 op een mooie nacht naar Zuiderwoude geroeid wordende, wist ik aan mijn roeier, een echten rusticus, de volgende schoone verhalen te ontlokken.
Een jongen vrijde met een meisje. 's Avonds mocht hij, zooals de gewoonte is, bij haar blijven opzitten, doch zij had tot voorwaarde gesteld dat hij vóór twaalven weer heen moest gaan. Dit deed hij dan ook trouw, maar hoe gaat het? Eenmaal gezellig bij zijn uitverkorene zittend, viel het scheiden moeilijk, en naarmate hunne omgang tederder en vertrouwelijker werd, al zwaarder en zwaarder.
Op een goeden avond gaf hij er dan ook bepaaldelijk de brui aan en wou niet heengaan, hoe zij ook drong of smeekte. Daar sloeg de klok twaalf uur. Opeens viel het meisje van haar zelve, bleef roerloos liggen en zag zoo wit als een lijk. Welke pogingen hij ook aanwendde om haar weer bij te brengen, het mocht hem niet gelukken. Ten einde raad bedekte hij haar gelaat met een zakdoek en ging haar ouders roepen.
Deze namen het zaakje zeer koel op en vroegen alleen: "Wat heb je er aan gedaan?"
Hij gaf een heel omstandig verhaal en eindigde met te zeggen dat hij een zakdoek op haar gezicht gelegd had.
"Haal die dan weg," raadde men hem, "dan zal het wel gaan."
Hij vond dat vreemd en besloot eerst nog eens nauwkeurig toe te kijken. Toen zag hij dat een bromvlieg al om het hoofd van het meisje heen zoemde. Zij bleef maar al om haar gezicht zweven, zette zich op de zakdoek neer enzovoort, enzovoort. In het meisje zelf kwam niet de minste verandering. Hij besloot dan tenslotte de zakdoek maar weg te halen. Dadelijk vloog de bromvlieg in haar mond en op hetzelfde oogenblik begon zij teekenen van leven te geven en kwam weer bij. De vrijer wist nu genoeg: zijn meisje was een kol, en het einde was dan dat hij de verkeering afmaakte.

Onderwerp

SINSAG 0591 - Die Seele der Hexe verlässt den Körper in Tiergestalt (als Lichtlein)    SINSAG 0591 - Die Seele der Hexe verlässt den Körper in Tiergestalt (als Lichtlein)   

Beschrijving

Jongen die van meisje waar hij mee vrijt vóór twaalf uur weg moet zijn, ziet als hij dat een keer weigert dat ze om middernacht neervalt. Haar bij te brengen lukt niet, daarom legt hij een zakdoek over haar gezicht. Haar ouders reageren koel, en raden aan de zakdoek weg te halen. Hij ziet een bromvlieg om haar gezicht zweven die als hij de zakdoek weghaalt haar mond in vliegt. Meteen komt het meisje bij, en de jongen die nu weet dat ze een heks is, maakt de verkering uit.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

23 april 1901
Informant uit Zuiderwoude (roeier)
In bewerking gepubliceerd door C. Bakker in: `Iets over kollen en belezen', in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 39 (1903), p.690; zie CBAK0509.
Die Seele der Hexe verlässt den Körper in Tiergestalt

Naam Locatie in Tekst

Zuiderwoude    Zuiderwoude   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21