Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0184

Een sage (mondeling), donderdag 02 mei 1901

Hoofdtekst

Zoo diende ik as vrijgezel bij de moeder van Kees de Waart, die nou nog an het daaikent weunt. Ik kwam bij de maid vandeen en gong het gangetje deur, zuid an de stal. Deer zag ik opeens een vrouwmensch zitte dat zoo klagelijk zat te huilen, dat het me deur me toone heengong. Ik riep de vrouw en Kees, dat toe zoo'n opgeschote jonge was. Ze gonge mee, maar toe was er niks, zoodat ze me allemaal oitlachte. Ik gong er dus weer heen en zag dat waaif weer zitte. Ik weer terug.
Ik zeg teuge Kees: "As jaai den nou niet bang benne, gaan jij dan mee, want nou zit ze der alweer."
Kees gong mee en, ja, nou zag ie er ook zitten en hoorde der metien kermen. Toe riepe we zen moeder, maar toe die kwam was ze weer weg en zoo gong het aldeur.
De volgende dag moet ik hoopstoops om de dokter omdat de vrouw beslote koliek had. Ze is er dan ook an esturve.
Ja dat hew ik zelf beleefd.

Onderwerp

SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.    SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.   

Beschrijving

Boerenknecht ziet 's avonds een vrouw in de boerderij zitten die klaaglijk zit te huilen. Hij roept de boerin en haar zoon, maar dan is de vrouw verdwenen. De tweede keer ziet de zoon haar ook, maar als de boerin komt is ze weer verdwenen. De volgende dag moet de knecht met spoed de dokter halen, want de vrouw heeft koliek gekregen en zal daar ook aan sterven.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

2 mei 1901 [brief 15 mei 1901]
Informant uit Zuiderwoude (roeier; Klaas ?)
Naar dit verhaal verwijst C. Bakker kennelijk in een publicatie als hij zegt:
"Behalve mededeelingen omtrent de gewone voorteekens, die den dood heeten aan te kondigen, zijn mij drie verhalen gedaan, waarbij men respectievelijk een oude vrouw erbarmelijk hoorde en zag huilen, een wit schaap wegloopen en een witte gedaante over het water naderen ter plaatse, waar 2 à 3 dagen later een persoon in huis stierf. Een oude heer zag kort voor zijn dood een koe met vlammende lichten en stelde toen voor zich zelf de prognose infaust."
(C. Bakker: `Iets over kollen en belezen', in: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 39 (1903) 1, p.687-688.)
Voor een gepubliceerde versie (die overigens enkele afwijkingen bevat) zie CBAK0597.
Andere Todesvorzeichen

Naam Overig in Tekst

Kees de Waart    Kees de Waart   

Kees    Kees   

Plaats van Handelen

Zuiderwoude (Noord-Holland)    Zuiderwoude (Noord-Holland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21