Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0188

Een sage (mondeling), donderdag 02 mei 1901

Hoofdtekst

Zoo was die ouwe Hain Groen ook zoo'n rare. As er een koe in de sloot zat en ze konne hem er niet oit kraaige, dan riepe ze Hain en één, twee, drie, dan wasse er oit.
Kees de Waart heb het ehad, dat ie met varkens nee Purmerend most en hai kon ze niet op de wage kraaige. Hai riep Haintje Groen en toe die er bai kwam, ginge ze netjes staan, zoodat ze er met glans in een oogenblik allemaal ingonge.
Nou, ze hebbe me dikwijls verteld dat Piet Lodder (de man van de weeuw van Piet Lodder, die uwe wel ken) en Jan Lodder (de vader van die nou nag Klaas Lodder is) ers an het maaie ware. Ze konde geen grassie ofsnaaie: de blaadjes streke voor de zeis langs.
Nou, deer begon me die Piet ongemakkelijk te vloeke: "Dat lapt die Hain Groen weer. Wat zou ie deer weer mee voor hewwe?"
"Leete we nee hem toe gaan, Piet," zei Jan.
En dat deeë ze toe ook.
"Zoo manne," zaai Hain: "Kom jeloi een kommetje koffie halen? Ik had jeloi al eer verwacht."
Verrek maar, dochte ze.
Nou, ze bleve een poossie prate en opiens zeidie: "Gaan nou maar vort: nou zel het wel beter gaan."
En toe hebbe ze emaaie dat het een lust was. Maar toen heb Piet Lodder hem natuurlijk nag erger uit evloekt, toe ie goed en wel in 't land was.

Onderwerp

SINSAG 0699 - Zauberer verhindert das Mähen.    SINSAG 0699 - Zauberer verhindert das Mähen.   

Beschrijving

Met hulp van tovenaar kunnen koeien uit de sloot worden gehaald en laten varkens zich inladen. Hij zorgt er ook voor dat het maaien niet lukt, pas na een bezoek aan hem lukt het maaien weer.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

2 mei 1901 [brief 15 mei 1901]
Informant uit Zuiderwoude (roeier; Klaas ?)
Voor een gepubliceerde versie zie CBAK0572.
De formulering is weinig helder, zeker omdat in het handschrift van Bakker geen doorslaggevende interpunctie voorkomt, maar uit CBAK0572 blijkt dat er twee personen aan het maaien zijn, de broers Piet en Jan Lodder (ouders: Dirk Lodder 1797-1756 en Grietje Hannekamp 1800-1855). Aangezien deze personen al dood zijn, worden ze door de verteller ten behoeve van de luisteraar gerelateerd aan nog levende personen. Piet Lodder (1824-1893; boerenknecht, arbeider, stierhouder, landman) is de echtgenoot van de nog levende weduwe Mietje Roele (1828-ca.1908). Jan Lodder (1827-1877; jager, landman) is de vader van de dan nog levende Klaas Lodder (1858-1928; boerenarbeider). Bevolkingsregister Broek in Waterland dl.3, p.347, dl.6, p.18, dl 12, p.29; dl.14, p.5 en 85; dl.17, p.74 (Streekarchief Waterland, Purmerend).
Zauberer verhindert das Mähen. Die Halme weichen vor der Sense aus.

Naam Overig in Tekst

Hain Groen [Hein Groen]    Hain Groen [Hein Groen]   

Haintje Groen [Heintje Groen]    Haintje Groen [Heintje Groen]   

Kees de Waart    Kees de Waart   

Piet Lodder    Piet Lodder   

Jan Lodder    Jan Lodder   

Klaas Lodder    Klaas Lodder   

[Mie Roele]    [Mie Roele]   

Naam Locatie in Tekst

Purmerend    Purmerend   

Plaats van Handelen

Zuiderwoude (Noord-Holland)    Zuiderwoude (Noord-Holland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21