Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0211

Een mop (mondeling), woensdag 02 oktober 1901

Hoofdtekst

Een boer bezocht geregeld iedere verkooping. Als hij dan weg was, kwam de burgemeester zijn vrouwtje troosten. Op een avond gebeurde dat weer. Het was zeer slecht weer, doch onze boer, Gerritbaas, had zich niet laten weerhouden.
Een soldaat was ook op pad. Hij besloot bij Gerritbaas te overnachten. Daar hij bij hem bekend was, gluurde hij eens naar binnen en zag de vrouw en de burgemeester zitten smullen aan haringsla, eieren en wijn.
Ik ga maar door, dacht hij.
Door het slechte weer waren er geen gegadigden en ging de verkooping niet door. De boer kwam dus terug. Hij kwam den soldaat tegen.
"Dag Gerritbaas," zei dezen, "ik meende bij je te overnachten, maar ben maar doorgegaan omdat ik zoo nat was."
"O, dat is niets," zei Gerrit: "Ga maar mee."
Zoo gezegd, zoo gedaan. Daar de deur op de knip was, moest de boer kloppen. Het duurde lang voor hem werd opengedaan. Onderwijl gluurde de soldaat naar binnen en zag, dat de wijn in den schoorsteen, de eieren en de sla in de kast, en de burgemeester onder een ton in de dars gezet werd.
Men ging binnen. Gerrit vroeg naar het soldatenleven en, al pratend, zette men zich bij den schoorsteen te warmen.
Na veel verteld te hebben, zei de soldaat: "Ja, en we leeren tooveren ook."
"Zoo," zei Gerrit, "doe dat dan eens."
"Nou," zei de soldaat, "als ik zeg `hocus pocus passe' dan staan er eieren in de kast met sla en haring er bij."
De boer keek en het was zoo. Hij was vol verwondering.
"Ja," zei de soldaat, "hebben we bijvoorbeeld dorst, dan hebben we maar te commandeeren. Heb je trek in wijn? Ja? `Hocus pocus passe', die staat in den schoorsteen."
"O, wat heb ik een buikpijn," zei de vrouw, "ik moet naar bed, ik moet naar bed."
Zij droop af. De boer kreeg de wijn, maar moest toch eens kijken of er meer stond. Nee, het was eerlijk spul. In den schoorsteen was niets bizonders.
"Nou most je dat mijn ook er es leeren," zei Gerritbaas, "want dat kunstje bevalt me best."
"Nee," zei de soldaat, "dat gaat zoo niet. Ik heb vergeten je te zeggen, dat ik dat alleen kan als de duvel in huis is en die is nou bij je in huis."
De boer schrikte.
"O," zei de soldaat, "we zellen hem wel mannen. Krijg maar een stok. Hij zit onder de ton in de dars."
Gerrit kreeg een stok. De boer sloeg, de soldaat tilde het vat op, maar toen de stok neerkwam, zette de soldaat het vat er weer over heen.
"Zoo gaat het niet," zei de zoon van Mars: "Je moet alle deuren open zetten, anders wordt de duivel te kwaadaardig en zouden we spul met hem krijgen."
De deuren werden geopend. De boer sloeg weer en de soldaat coupeerde de slagen met de ton, zoodat de burgemeester kon ontkomen.
Toen hij weg was, zei Gerrit: "Wat lijkt de duivel sprekend op den burgemeester."
"Ja," zei de soldaat, "burgemeesters en duivels: dat is krek eender."
's Morgens zat de soldaat in de rats. Hij moest zijn pas laten afteekenen. Schoorvoetend ging hij naar het huis van den burgemeester, maar het liep best af, want deze bedankte hem voor zijn hulp en gaf hem nog een tientje mee op reis.
(Broek)

Onderwerp

AT 1358C - Trickster Discovers Adultery: Food Goes to Husband Instead of Paramour    AT 1358C - Trickster Discovers Adultery: Food Goes to Husband Instead of Paramour   

ATU 1358C    ATU 1358C   

Beschrijving

Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een soldaat bij de boer te overnachten, maar gaat verder als hij de vrouw en haar bezoek ziet eten en drinken. Onderweg treft hij de boer die hem overhaalt mee terug te gaan. De deur zit op slot, en het duurt lang voordat de deur open gaat. De soldaat heeft intussen gezien dat de wijn in de schoorsteen, het eten in de kast en de burgemeester onder een ton zijn gezet. De soldaat vertelt over het soldatenleven en dat ze ook leren toveren, bijvoorbeeld dat er eten in de kast staat en dat er wijn in de schoorsteen staat. De boer wil ook leren toveren, maar de soldaat zegt dat dat alleen kan als de duivel in huis is. De soldaat zegt dat de duivel onder een ton zit, en verjaagd kan worden. De boer slaat op de ton, de soldaat beschermt ongemerkt de burgemeester die kan ontvluchten doordat op aanraden van de zoon van de boer alle deuren worden geopend. De burgemeester toont de volgende dag zijn dank voor de hulp van de soldaat.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Motief

K1571 - Trickster discovers adultery: food goes to husband instead of paramour.    K1571 - Trickster discovers adultery: food goes to husband instead of paramour.   

Commentaar

2 oktober 1901
Trickster Discovers Adultery: Food Goes to Husband Instead of Paramour

Naam Overig in Tekst

Gerritbaas    Gerritbaas   

Gerrit    Gerrit   

Naam Locatie in Tekst

Mars    Mars   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21