Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

STSAG097

Een broodjeaapverhaal (mondeling), woensdag 08 februari 1995

Hoofdtekst

EV: "Ja, wat ik me afvroeg was van... hoe... hoe die twee mensen er ook op kwamen om eh... zo'n kunstgebit eh... nou net een kunstgebit te nemen? Waarom niet iets anders, hè?"
AB: "Nou dát komt natuurlijk door het verhaal van... hè... dat is eigenlijk al heel oud, van die Waddenzee... vanne... een kunstgebit opgevist. Iemand heb 'm d'r uitgespuugd, een ander die haalt z'n gebit uit z'n mond, en die bindt dat effe aan 'n haakje en die zegt: `Hé, is dit 'em soms?' Hè, dat is dus ook al eens gebeurd. Nou, die man die pakt 'em op, kijkt helemaal niet, douwt 'em in z'n mond... `Nee, hij past niet!'... Hop... en toen waren d'r twee weg."
EV: "Ja."
AB: "Hehehahaheha."
EV: "Schitterend."
AB: "Ja, dat gebeurt dus ook."
EV: "Ja. En zo zijn ze d'r opgekomen?"
AB: "En zo is deze man natuurlijk hier... hier ook opgekommen natuurlijk. Vanne..."
EV: "Ja."
AB: "Nou ja... heb natuurlijk al 's wat gehoord van een kunstgebit. Denkt: nou ja, ik neem een oud kunstgebit van m'n vrouw mee."
EV: "Ja."
AB: "En dat dat toevállig precies bij die... bij die èh... bij Stoop in zijn mond past..."
EV: "Dat is ook wel héél sterk, hè?"
AB: "Jaaa!"
(André Bakker, op 8 februari 1995 geïnterviewd door Eric Venbrux)

Onderwerp

BRUN 04155 - The Wrong Teeth    BRUN 04155 - The Wrong Teeth   

Beschrijving

Een aantal mannen gaat op zee vissen. Er wordt een man zeeziek en hij spuugt zijn gebit overboord. Een vriend hangt voor de grap zijn eigen kunstgebit aan de haak. Hij beweert het gebit van zijn maat te hebben opgevist. De man stopt het gebit in zijn mond. Het past niet en hij gooit het overboord.

Bron

n.v.t. (bandopname)

Commentaar

8 februari 1995
André Bakker is de schipper van de Hendrik Karssen.
Voor de bandopname: kies de knop "Geluid".
The Wrong Teeth

Naam Overig in Tekst

Roel Pool    Roel Pool   

André Bakker    André Bakker   

Hendrik Karssen    Hendrik Karssen   

Waddenzee    Waddenzee   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21