Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0233

Een mop (mondeling), woensdag 02 oktober 1901

boer met os.jpg

Hoofdtekst

Er was er es een rijke boer die aarsdom was, geen kinderen, maar wel een os en een ezel had. Die vent had al zooveul van de akkademie gehoord en dat je daar zooveul leere kenne, dat ie er hoe langer hoe nieuwsgieriger na werd.
Op 't laatst zei een grappemaker teuge num: "Nou, wil je wel loive dat ze er van stomme beeste knappe menschen make?"
"Wat je zeg," zei de boer: "Nou, dan wil ik het ers probeere. M'n os is zoo snukker dat als ik teuge de ezel zeg `hort, hort' hij allang al loopt."
De boer dus naar de academie. Ik zel maar zegge na Leije. Nou, hij belt daar an en een student doet hem ope. Hij vraagt om de perfester te spreke, want dat z'n os op de hoogeschool moet. Nou, die student ging niet na zijn meester, maar gaf zoo'n opperste van de studente een tuut in het oor.
Die na vore, en zeit tege de boer: "Dat ken beure, maat, geef je os maar hier."
Wat of het koste most.
"Zeventig gulden."
De boer dokte op en de os bleef in Leije. Na een maand docht de boer: nou moet ik toch er es kijke. En hij weer op reis, maar zijn os was niet thuis: die was na school, maar het was toch goed dat ie kwam, want er was weer geld noodig, maar de os leerde goed. Zoo ging het aldeur maar.
Toe de boer zoo anderhalf jaar al deur eschokt had en nooit zijn beessie weer zag, begon ie baloorig te worre en zei, dat ie zijn beessie weerom most hebbe.
"Hé," zei de student, "heb ie je dan niet geschreve? Hij zel net exame doen, en deer komt ie wel deur ook, maar dat kost geld."
"Nou, in gosnaam," zeit de boer, "maar nou voor 't lest."
Hij gaf dus maar weer ƒ100. Maar toen ie weer niks hoorde, ging ie naar Leije met het vaste plan zijn os mee te neme. Toevallig sprak ie de student weer.
"Maar nou begrijp ik er helemaal niks van," zei die: "Heb ie je dan weer niet eschreven? Hij is er deur ekommen en het al een mooie betrekking ook: hij is burgemeester van Amsterdam eworre."
"Das gemeen," zei de boer, "maar ik zel hem wel krijge."
Hij dus naar Amsterdam. Nou had je daar destijs een burgemeester De Os. Hij belt deer aan en vraagt of de burgemeester thuis is. Jawel, en wat of ie moet? Nou, hij is de baas en wou hem meeneme. De knecht begreep er natuurlijk niks van en docht dat ie gek was. Zullie an het schelde. Deer kwam de burgemeester zelf an en zei teuge de knecht, dat ie bedaard most weze en de boer most binnekomme.
Nou, toe most ie vertelle van zijn os en van de akkedemie, maar toe ie op lest zei: "Nou zel ik je het hoofdstel maar omdoen en je mee naar huis neme, dan ken de vrouw je ders zien", toe wier het de burgemeester toch al te kras en het ie hum de deur uitzette.
Ongetroost ging ie dus heen, maar toe ie thuis kwam, zei die teuge zen vrouw: "Nou, ze ben daar in Leije toch knap, want onze os is zoowaar een knap manspersoon eworre. Maar aardigheid heb je der niet veul an, want als niet komt tot iet is het alle mans verdriet."

Onderwerp

AT 1675 - The Ox (Ass) as Mayor    AT 1675 - The Ox (Ass) as Mayor   

ATU 1675    ATU 1675   

Beschrijving

Domme, rijke en kinderloze boer die zijn os wil laten studeren aan de academie, geeft de os tegen betaling af aan studenten. Na anderhalf jaar betalen zonder de os te hebben gezien - die was steeds naar school - eist de boer de os terug. De studenten stellen eerst dat de os examen moet doen waarvoor geld nodig is, daarna beweren ze dat hij burgemeester in Amsterdam is geworden. De boer gaat naar de burgemeester die De Os heet, legt de zaak uit, en wordt als hij de burgemeester aan een touw wil meenemen, uit huis gezet. Tegen zijn vrouw zegt de boer dat hun os een knappe man is geworden, maar dat hij hun nu niet meer wil kennen.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Motief

K491 - Trickster paid to educate an ass.    K491 - Trickster paid to educate an ass.   

Commentaar

2 oktober 1901
The Ox (Ass) as Mayor

Naam Overig in Tekst

De Os    De Os   

Naam Locatie in Tekst

Leiden    Leiden   

Amsterdam    Amsterdam   

Leije    Leije   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21