Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0235

Een sprookje (mondeling), woensdag 02 oktober 1901

Hoofdtekst

Zoo was er ook ers een boer, die had drie zoons en een knecht. Die vijf mensche ware allemaal kerels as boomen. Nou hield de baas erg ervan dat alles stipt geregeld gong en zo wou ie dan ook dat de knecht op tijd thuis kwam. Maar die raakt an 't vrije en zoo gebeurde het een keer dat ie nee twaalve thuis kwam. De boer liet hem trouw staan. De volgende dag mocht ie niks doen, maar eindelijk wier ie den toch weer in genade angenome.
Maar op een andere keer kwam ie weer te laat en wat of ie soebatte, de baas liet hem niet in. Hij gong dus maar in de kapberg zitte. Toe ie deer een poozie eleid had, hoort ie de poort ope gaan en kwamme er drie kerels in de kapberg. Omdat ze dochte dat ze allien ware, sprakke ze luid en zoo hoorde nie dat ze van plan ware om te stele.
"Kijk," zei er één, "de deur is toch altijd half los. Leete we binne gaan en dan het kamenet nee kijken."
"Nee," zei een ander, "das niet secuur, want ze benne alle vijf nog al pootig en ze moste ers wakker worre."
"Leete we dan de kapberg in brand steke en as ze den bij de brand benne, onze slag slaan", zei de derde.
Maar op 't end en slot vinde ze het toch maar beter het zakie nog een veertien dage uit te stelle, en dan met een man of veertien terug te komme. Dat wier goed gevonde, en zoo gonge ze vort.
's Morgens toe de boer opstong, kreeg de knecht een braaf standje en hij kon met ien wel oprukke.
"Dat zou je niet zegge, als je wiste wat ik weet," zei de knecht.
"Dat ken ik ook zegge," zei de boer.
"Nee," zeit de knecht, "zoo en zoo, en dat heb ik vannacht ehoord."
"Nou," zeit de boer, "ik zal het den nog ers met je probere, maar as je me belazer, dan jaag ik je op staande voet weg."
Dat was goed, maar het was dan toch zaak om de burgemeester waar te schouwe.
Die hoorde het an en zei: "Ik zel je teuge die tijd een vijfentwintig soldate sture. Maar het konne wel ers kerels uit mijn stad weze, dat ik zel ze in wagens met stroo bij je de werf op late rije."
Zoo kwame dan de soldate ongemerkt binne en de burgemeester ook, maar as boer verkleed en met een valsche baard, zoodat ie heelemaal onkenbaar was. De boer en zijn zeuns en de knecht gonge zitte kaartspeule; elf uur, ze hoorde niks; twaalf uur, nog niks. Maar teuge eene, jawel, deer gong de poort, de klink wier op elicht en er kwamme veertien man binne.
Nou, ze begonne druk te prate, bemoeide zich met het speule, en zeije dat ze slapers ware, zoodat ze der vannacht wel woue blijve.
De boer zei niks, en toe wiere ze al brutaler. Op 't laast nam ien een takkebos en gooide die op de haard, maar toe kreeg ie ruzie met de knecht.
Toe kwam de burgemeester binne en zei: "Wat is dat? Wat benne hier een slapers. Ik ben ook een slaper, maar jelui mot geen ruzie maken."
Nou kort en goed zeie de roovers: "Wij benne geen slapers en geef jelui je geld en goed maar in, want we komme hier om te plundere."
"O," zeit de burgemeester: "Aars niet? Dan slaan ik ook me porsie."
"Dat zou je wel wille," zeide ze.
Maar toe liet de burgemeester de soldate binnekomme en wiere ze allemaal eknipt. Dat was gelukkig ook, want het ware allemaal lui uit de stad die al meer stukkies uit ehaald hadde en nou ware ze met ien binne.

Onderwerp

SINAT 0999 - Andere Räubergeschichten    SINAT 0999 - Andere Räubergeschichten   

Beschrijving

Knecht komt later thuis dan de regel is, waarop de boer hem niet meer binnen laat. Hij overnacht in de kapberg, waar later mannen komen die de boer willen beroven, maar besluiten later dat met meerdere mannen uit te voeren. De burgemeester die wordt ingelicht stuurt ongemerkt soldaten naar de boerderij. De boer, zijn zoons en de knecht gaan op de bewuste avond kaarten, maar het duurt tot begin van de nacht dat de mannen komen. Ze doen eerst alsof ze willen overnachten, maar als ze zeggen dat ze komen stelen, laat de burgemeester de soldaten komen die alle rovers inrekenen.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

2 oktober 1901
Andere Räubergeschichten

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21