Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0245

Een sprookje (mondeling), november 1901

Hoofdtekst

De broeder van mevrouw Schoemaker rectificeerde ook het verhaal van den arend, u reeds vroeger meegedeeld.
Der was ers een jager die zijn zoon Jantje altijd mee op de jacht nam. Hij ging dan altijd onder een grooten boom zitten, zijn boterham op te eten. Op een goeden dag hoorde hij hevig schreeuwen boven zich en hij zag een jongen arend die in de takken verward was. Hij deelde zijn boterham met hem. Dit deed hij in het vervolg iederen dag, zoodat de arend aan hem gewend raakte. Ten lange leste besloot hij hem te bevrijden. De arend vloog weg, maar was zoo aan hem gehecht, dat hij dagelijks terugkwam en Jantje overal volgde. Toen kwamen de Kozakken in het land en kwamen ook in Jantjes woonplaats. Zijn vader en moeder werden op allerlei manieren geplaagd. Wat Jans vader ving, aten zij op enzovoort, enzovoort.
Tenslotte vertrokken zij, doch toen besloot Jan zich te wreken. Toen de paarden gezadeld waren, nam hij een steen en gooide ermee, zoodat één der paarden dood viel. Dit verbitterde de Kozakken zoo, dat ze Jan nazetten, pakten, op het paard bonden, en mee naar Moskou namen. Hier moest hij dienst nemen en werd Kozak. Natuurlijk werd hij streng bewaakt.
Op een goeien dag zag hij zijn arend weer. Dit bracht hem op een idee.
Hij strooide uit, dat hij van den toren kon springen zonder zich te bezeren. Dit kwam den keizer ter oore. Hij moest zijn kunsten vertoonen. Toen hij op den toren zat, zag hij een stip. Die kwam nader en nader. Het was zijn geliefde arend. Hij omhelsde hem en vloog er mee voort. Men schoot op hem met geweren en kanonnen, doch geen geweer droeg zóó ver.
Zoo kwam hij op de schoorsteen van zijn vaders huis. Daar zag hij vader mistroostig zitten en moeder zitten weenen.
Opeens roept hij: "Vader, vader, hier ben ik."
En tot aller blijdschap hadden ze hun zoon in goeden welstand weerom. Hij had voor zijn kunststuk veel geld van de keizer gekregen, zoodat hij schatrijk was.

Onderwerp

TM 0556* - De jongen en zijn arend    TM 0556* - De jongen en zijn arend   

AT 0537 - The Marvellous Eagle Gives the Hero a Box which he must not open    AT 0537 - The Marvellous Eagle Gives the Hero a Box which he must not open   

ATU 0537    ATU 0537   

Beschrijving

Zoon van jager raakt bevriend met een jonge arend zodat die hem overal volgt. Uit wraak nemen kozakken hem mee naar Moskou. Daar ziet hij de arend weer en gebruikt hem als list om te ontsnappen. Hij vertelt dat hij van de toren kan springen zonder zich te bezeren. De keizer laat hem voor veel geld zijn kunststuk uitvoeren. Op de toren omhelst hij de arend die met hem wegvliegt naar huis, met het geld dat hij van de keizer heeft gekregen.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

november 1901
Zie CBAK0082.
Alhoewel het verhaal er maar ten dele op lijkt, is deze vertelling wel gerekend tot AT 0537 (The Marvelous Eagle Gives the Hero a Box) ofwel ATU 537 (The Flight on the Grateful Eagle).
In zijn jeugd in Brouwershaven door zijn ouders verteld.
De jongen en zijn arend

Naam Overig in Tekst

Jan    Jan   

Jantje    Jantje   

Naam Locatie in Tekst

Kozak    Kozak   

Moskou    Moskou   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21