Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0252

Een sprookje (mondeling), maandag 07 oktober 1901

Hoofdtekst

Nou, je weet wel: een koning gaat nog al er es op de jacht. Zoo was er dan ook ers een koning en die gong dèn hier en dèn deer na toe, maar op een goeie keer deer raakt hij bij zijn gevolg vandaan. Het wordt zwaar weer en hij komt an een hut. Deer is een jonge die in een pot zit te roere, die over het vuur stong.
"Wat roer je deer?" zeit ie teuge die jonge.
"Twist en tweedracht," zeidie.
"Wat is dat?" zei de koning.
"Ja, dat is nou net zoo," zeit die jonge: "Twist en tweedracht dat is twist en tweedracht."
Nou, het ware dus tweeërlei soort van erte die die kookte, en die nou kookte en pruttelde.
"Is je vader thuis?" zei de koning.
"Nee," zeit de jonge.
"Weer is ie dan?"
"In het bosch."
"Wat doet ie der?"
"Hij is jager, maar hoe meer die vangt, hoe minder brengt ie thuis."
Dat begreep de koning weer niet, tot de jonge zei dat zijn vader an het vlooie vange was.
In zóó had ie voor de derde keer nog een moppie, maar dat ben ik vergéte.
Op lest zei de koning: "Ik vin toch wel aardig wat je ezeid heb. Ik ben de koning, maar as me dienare soms hier komme, mag je erlui wel zegge wat je main ezeid hebbe, maar niet wat dat beteekent. Dat mag je niet vóór dat je me nog twaalf keer ezien hebbe."
"'t Zel beure," zei de jonge.
Toe de koning weg was, kwam al heel gauw zijn gevolg. Die vroege weer wat ie in de pot had èn weer zijn vader was. Hij zei weer twist en tweedracht en de rest, maar wat het beteekende, wou ie niet zegge.
"Waarom niet?" zeie ze.
"Ik moet eerst twaalf keer de koning ezien hebbe."
"Dat zel beure," zeide ze en haalde geld uit er zak waar het portret van de koning op stong.
Toe vertelde nie het. De koning was natuurlijk erg kwaad dat ie dat gedaan had, dat hij most aan het hof komme. Deer vertelde nie alles, en toe vond de koning dat ie schoon gelaik had en kreeg ie nog een belooning op de koop toe.
(D. Schuurman)
[...]
Opmerking verdient dat de heer D. Schuurman, ook in mijn vorigen brief genoemd, ruim 60 jaar is en al die verhalen van zijn vader gehoord heeft, maar dan waren ze veel mooier en langer, zegt hij zelf.

Onderwerp

AT 0922B - The king's face on the coin    AT 0922B - The king's face on the coin   

ATU 0922B    ATU 0922B   

Beschrijving

Koning ontmoet een jongen die in een pot staat te roeren. Op vragen van de koning geeft de jongen raadselachtige antwoorden. Na uitleg vraagt de koning hem de oplossingen niet aan zijn gevolg te geven tot hij de koning twaalf maal heeft gezien. De jongen geeft de oplossing wel als zijn gevolg hem twaalf munten met het portret van de koning laat zien. De koning is eerst kwaad, maar geeft hem later gelijk.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Motief

H583.6 - King: What are you doing? Youth: I boil those which come and go.    H583.6 - King: What are you doing? Youth: I boil those which come and go.   

H583.3 - King: What is your brother doing? Youth: He hunts; he throws away what he catches and what he does not catch he carries with him.    H583.3 - King: What is your brother doing? Youth: He hunts; he throws away what he catches and what he does not catch he carries with him.   

J1161.7 - Ruler forbids blacksmith to reveal solution of riddle unless he has seen him 100 times.    J1161.7 - Ruler forbids blacksmith to reveal solution of riddle unless he has seen him 100 times.   

Commentaar

7 oktober 1901, in brief november 1901
In CBAK0299 wordt nog een kleine aanvulling gegeven bij dit sprookje. De derde grap betreft schade of schande.
The King's Face on the Coin & The King and the Peasant's Son AT 0921

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21